SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Budoucí evropské smluvní právo je o krok dál

Kdy: 08.06.2011, Kde: Brusel

Evropský parlament podpořil možnost, aby si podnikatelé a spotřebitelé při uzavírání smluv mohli zvolit pravidla platná pro celou Unii.

Evropská unie se opět o krok přiblížila budoucí volitelnému nástroji v oblasti evropského smluvního práva, jenž by měl přinést 500 milionům evropských spotřebitelů více příležitostí pro nákupy přes hranice a zároveň by měl snížit transakční náklady pro malé podniky.

Evropský parlament na svém plenárním zasedání 8. června 2011 jednoznačně podpořil velkou většinou hlasů svých poslanců možnost, aby si podnikatelé a spotřebitelé při vstupování do smluvních vztahů na jednotném trhu mohli zvolit pravidla EU platná pro celou Unii. Toto hlasování Evropského parlamentu navazuje na politické prohlášení místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingové z nedávné doby o tom, že zvažuje na podzim navrhnout vytvoření možnosti volby evropského smluvního práva. Jejím cílem je zavést do smluvních vztahů v Evropě více jednotnosti a zároveň usnadnit realizaci přeshraničních transakcí, a to zejména pro evropské malé podniky a evropské spotřebitele, kterých je zhruba 500 milionů.

Jak Komise opakovaně uvádí, transakční náklady (např. přizpůsobení smluvních podmínek a obchodní politiky nebo pořízení překladu smluvních pravidel) a právní nejistota související s používáním cizího smluvního práva komplikují na jednotném trhu expanzi, a to zejména malým a středním podnikům, které tvoří naprostou většinu všech podniků v EU. Napříště by spotřebitelé a podniky, když budou chtít přes státní hranici nakupovat nebo prodávat zboží, měly mít možnost podřídit své smluvní vztahy volitelné úpravě evropského smluvního práva jako alternativě ke stávajícím vnitrostátním úpravám smluvního práva. Dle odhadů Komise by toto mělo přinést úspory malým podnikům působícím v on-line prostředí, které mají zájem obchodovat v Evropě, odhadem 9 000 eur na nákladech na právní a překladatelské služby na jeden trh – nebo více než 230 000 eur, pokud chtějí působit v celé EU.

Evropským parlamentem vyjádřená politická podpora myšlence volitelného evropského smluvního práva navazuje na Zelenou knihu z července 2010, kde Komise navrhla několik možností, jak dosáhnout soudržnějšího přístupu ke smluvnímu právu, jakož i na práci expertní skupiny zřízené Komisí, která v květnu tohoto roku předložila studii proveditelnosti budoucí iniciativy týkající se evropského smluvního práva. Komise nyní analyzuje, zda a jak může tato studie sloužit jako výchozí bod pro politické iniciativy v oblasti evropského smluvního práva. Legislativní návrh volitelného evropského smluvního práva by měl být Komisí předložen v říjnu tohoto roku.

Souvislosti

Smlouvy jsou pro podnikání a prodej spotřebitelům klíčovým prvkem. Formálně stvrzují dohodu mezi stranami a mohou upravovat značnou řadu záležitostí, včetně prodeje zboží a souvisejících služeb, jako jsou opravy a údržba.

Při podnikání na evropském jednotném trhu používají podniky širokou škálu smluv, které se řídí různými vnitrostátními právními předpisy. Celkem dvacet sedm souborů vnitrostátních pravidel může zapříčiňovat vznik dodatečných nákladů transakce, zvyšovat právní nejistotu podnikatelů a nedůvěru spotřebitelů. Jak spotřebitele, tak podniky mohou tyto komplikace odrazovat od nákupu a obchodů přes hranice uvnitř EU. Vyšší transakční náklady dopadají zejména na malé a střední podniky.

Komise v rámci strategie Evropa 2020 (IP/10/225) usiluje o odstranění překážek na jednotném trhu, aby podnítila hospodářské oživení. Toto zahrnuje například návrhy harmonizovaných řešení u spotřebitelských smluv, modelových ujednání smluvního práva EU či kroky směrem k vytvoření evropského smluvního práva.

V červenci roku 2010 navrhla Komise v zelené knize několik možností, jak dosáhnout soudržnějšího přístupu ke smluvnímu právu. Poté uspořádala veřejnou konzultaci, jež trvala do 31. ledna 2011 a přinesla 320 odpovědí (MEMO/11/55).

Dne 12. dubna 2011 Výbor Evropského parlamentu pro právní záležitosti přijal zprávu z vlastního podnětu vypracovanou paní Dianou Wallisovou, jež podporuje vytvoření volitelného evropského smluvního práva (MEMO/11/236) a jež sloužila jako základ, o kterém se hlasovalo na plenárním zasedání. Poslanci nyní podpořili stanovisko výboru, že v zájmu jednotnosti a kvality právních předpisů evropského smluvního práva by volitelný nástroj mohl být doplněn referenčním „souborem nástrojů“.

Dne 3. května 2011 expertní skupina zřízená Komisí předložila studii proveditelnosti budoucí iniciativy týkající se evropského smluvního práva (IP/11/523). Komise nyní analyzuje, zda a jak může tato studie sloužit jako výchozí bod pro politické iniciativy v oblasti evropského smluvního práva.

 

Další informace:

Foto: EK