SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Češi založili nejvíce evropských společností

Kdy: 19.11.2010, Kde: Brusel

Evropská komise vyhodnotila praktické fungování nové právní formy podnikání – evropské společnosti.

Český FINEP HOLDING či německé Porsche, BASF a Allianz patří mezi nejznámější firmy, které využívají právní formy evropské společnosti, známé pod latinským názvem Societas Europaea nebo jednoduše SE.

Celkem těchto společností v současné době funguje v EU na 650. Téměř celá polovina z nich přitom vznikla v České republice a další čtvrtina v Německu. Naopak žádné SE zatím nebyly založeny v Itálii, Bulharsku, Finsku nebo Řecku.

Vyplývá to z nového hodnocení fungování statutu evropské společnosti, nebo spíše nařízení, díky němuž tento statut vznikl. Zpráva, kterou v pátek 19. listopadu 2010 zveřejnila Evropská komise, popisuje pozitivní a negativní faktory, které mají vliv na založení SE a její fungování.

Evropská společnost je nadnárodní formou společnosti, jakousi evropskou akciovou společností. Její statut usnadňuje firmám v EU přeshraniční činnost pod hlavičkou jednotného systému pravidel platných v celé EU.

Vznik SE umožnilo přijetí Nařízení o statutu evropské společnosti z 8. října 2001 a jeho následná adaptace do právních řádů jednotlivých členských států EU. Tento proces měl být ukončen v říjnu 2004. Ve skutečnosti k tomu však došlo pouze v osmi ze sedmadvaceti členských států. První evropské společnosti tak začaly vznikat až začátkem roku 2006.

Jako jedno z největších lákadel, proč si podnikatelé tuto formu společnosti vybírají, je uváděna evropská image. Evropská forma je totiž podle podnikatelů pro obchodní partnery známější a důvěryhodnější než právní formy vnitrostátní. Dále pak mezi pozitivními faktory figurují možnost přeshraničního přemístění sídla, možnost volby vnitřní struktury a zjednodušení struktury v rámci skupiny.

Naopak mezi negativní prvky zpráva řadí vysoké náklady na založení, časovou náročnost, složité postupy (zejména ve vyjednávání se zaměstnanci pro jejich zapojení do orgánů společnosti) a právní nejistotu spojenou s nedostatkem zkušeností s touto právní formou. Překážkou je také množství odkazů na národní právní úpravy, které nařízení obsahuje.

Článek 69 nařízení o SE stanoví, že Komise do pěti let po vstupu v platnost tohoto nařízení podá zprávu o jeho fungování v praxi a případně navrhne změny. Komise v současné době uvažuje, zda nějaká doplnění textu navrhne. Pokud se tak stane, lze nový návrh očekávat nejdříve v roce 2012.

Další informace:

Foto: EK