SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Do debaty o patentu vstoupil soud

Kdy: 08.03.2011, Kde: Lucemburk

Návrh dohody o patentovém soudnictví odporuje unijnímu právu, míní Soudní dvůr EU.

Trnitá cesta k vytvoření patentu EU se opět zkomplikovala. Návrh soudního systému, který by řešil spory o evropský patent a patent EU, není totiž kompatibilní s unijním právem. Prohlásil to Soudní dvůr EU v úterý 8. března 2011 v dlouho očekávaném stanovisku.

Návrh dohody o patentovém soudnictví je třetím článkem tvořícím patentový balíček - spolu s návrhem nařízení o patentu EU a návrhem nařízení o překladech patentů EU. Zatímco obě nařízení budou projednávána cestou posílené spolupráce (konečné rozhodnutí o spuštění mechanismu posílené spolupráce schválila Rada pro konkurenceschopnost dne 10. března), patentové soudnictví zůstalo prozatím ponecháno stranou tohoto mechanismu.

Cílem návrhu dohody je vytvoření patentového soudnictví pro spory z patentu EU i z evropského patentu. Dohoda by se tak vztahovala nejen na státy EU, ale také na třetí země (které jsou členy Evropské patentové úmluvy, na základě které je evropský patent udělován) jako je např. Švýcarsko, Lichtenštejnsko nebo Turecko. Patentové soudnictví by tvořily soud první instance (v podobě centrální, lokální nebo regionální divize) a odvolací soud.

V létě 2009 ještě české předsednictví v Radě EU projednalo zaslání návrhu dohody o patentovém soudnictví lucemburskému soudu k posouzení, zda je návrh v souladu s právem EU. Po více než roce a půl přezkoumávání Soudní dvůr konečně zveřejnil své stanovisko. Jeho negativní obsah není překvapením, jelikož již na podzim roku 2010 uniklo na veřejnost stanovisko generální advokátky, které již mnohé výhrady k návrhu dohody obsahovalo. Při projednávání návrhu intervenovalo také 21 členských států včetně České republiky.

Za nejproblematičtější považují lucemburští soudci to, že by případný budoucí soud byl mezinárodním soudem mimo institucionální i soudní rámec EU, nicméně by měl exkluzivní pravomoc posuzovat určitý typ žalob vyplývajících z unijního patentu a interpretovat a aplikovat právo Unie v této oblasti. Jeho existence by oslabila roli národních soudů a zbavila by je možnosti podání předběžných otázek k Soudnímu dvoru v Lucemburku. Jako takový je tak  budoucí systém v rozporu se zakládacími Smlouvami.

Nepříznivé stanovisko Soudního dvora znamená, že navrhovaná dohoda nemůže vstoupit v účinnost, dokud nebude náležitě upravena nebo nedojde ke změně primárního práva EU.

Maďarské předsednictví na zveřejněné stanovisko reagovalo okamžitě. Vyzdvihlo důležitost vytvoření jednotného patentového soudnictví a potvrdilo svůj prioritní zájem o toto téma.

Další informace:

Foto: Rada EU