SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU chce mít efektivnější veřejné služby

Kdy: 01.04.2011, Kde: Brusel

Evropská komise plánuje výraznou modernizaci stávajících předpisů.

Evropská komise zahájila politickou debatu k modernizaci balíčku předpisů pro služby obecného hospodářského zájmu (SGEI). Cílem revize je zajistit snazší fungování veřejných služeb představujících ekonomickou činnost za jasných finančních pravidel, v co nejvyšší kvalitě a dostupnosti pro všechny. Modernizace se bude týkat například sektoru energetiky, veřejné dopravy, pošty, zdravotních a sociálních služeb.Návrhy na změny zveřejní Komise již v červenci tohoto roku.

Reforma pravidel také usiluje o vyšší příspěvek služeb obecného hospodářského zájmu k zotavení ekonomiky z finanční krize a souvisí s úsilím Komise o zlepšení podmínek fungování vnitřního trhu EU.

Reforma má být založena na dvou klíčových principech. Prvním z nich je vyjasnění klíčových pojmů určujících rozsah působnosti pravidel a možnosti schválení Komisí. Předchozí konzultace k tématu totiž ukázaly, že jedním z důvodů nesprávné aplikace pravidel pro SGEI je nejistota ohledně některých základních pravidel.

Druhým principem je diverzifikovaný a proporcionální přístup k různým typům SGEI, který zajišťuje, aby rozsah přezkumu podpory Komisí odpovídal povaze a rozsahu poskytovaných služeb. Komise má také v úmyslu rozlišovat jasněji mezi různými druhy služeb podle toho, jak podpora v příslušných sektorech hrozí narušením soutěže na vnitřním trhu. Takový přístup je výhodný hlavně pro malé poskytovatele SGEI lokální povahy, jejichž činnost má omezený dopad na obchod mezi členskými státy EU a poskytovatele některých druhů sociálních služeb.

Komise bude usilovat o snížení administrativní zátěže při zajišťování takových služeb na míru odpovídající jejich dopadu na vnitřní trh EU. Přezkoumá také, které podpory SGEI by mohly být považovány za zanedbatelné, kdy je nutné individuální oznámení Komisi a zda je možné upravit prahové hodnoty podpory spouštějící aplikaci současného rámce.

V souvislosti s tím bude Komise věnovat zvýšenou pozornost otázkám efektivity a kvality při schvalování podpory pro SGEI. Současný rámec se totiž nezabývá srovnáním nákladů provozovatele SGEI s náklady řádně řízeného podniku. Tato situace může nepřímo podporovat kompenzace nákladů málo efektivních společností a narušovat fungování trhu.

Komise připomíná že i tato reforma stanoví podmínku poskytování pouze takové podpory, která přispívá k naplnění některého z cílů ve společném zájmu, je vhodně navržená, přiměřená a nenarušuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Další informace:

Foto: EK