SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kde jsou v EU nejlepší podmínky pro spotřebitele?

Kdy: 29.05.2012, Kde: Brusel

Podle nového hodnocení se podmínky pro spotřebitele celkově zlepšují. Přetrvávají ale nekalé obchodní praktiky a pokulhává obchodování po internetu.

Evropané sice stále více nakupují po internetu, ale většinou jen v rámci svého státu. Navíc mají jen malé povědomí o svých právech. Toho využívají podvodníci, kteří těží z nekalých obchodních praktik. Navzdory tomu se podmínky pro spotřebitele v celé Evropské unii celkově mírně zlepšují.

To jsou hlavní zjištění pravidelné hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích (tzv. Consumer Market Scoreboard), kterou vydala 29. května 2012 Evropská komise. Toto jarní vydání zprávy se zaměřuje na porovnání spotřebitelských podmínek na jednotném trhu i v jednotlivých členských státech a na integraci maloobchodních trhů. Zpráva přináší pozitivní zjištění – stejně jako v roce 2010, i v roce 2011 došlo v celkem 19 členských státech EU včetně ČR  k dalšímu zlepšení.podmínek pro spotřebitele.

Mezi důležitá zjištění letošní jarní zprávy patří, že navzdory nárůstu elektronického obchodování (43 % oproti 40 % v roce 2010) zůstává tato oblast nadále omezena převážně na národní úroveň (pouze 10 % spotřebitelů nakoupilo přes internet z jiné země oproti 9 % v roce 2010). Přitom se dá říci, že obavy spotřebitelů nakupovat v jiné zemi jsou neopodstatněné, protože přeshraniční elektronický obchod vykazuje minimálně stejnou míru spolehlivosti jako elektronické nákupy od obchodníků ze stejné země, z níž pochází spotřebitel.

Významné, ale zároveň alarmující je zjištění, že povědomí spotřebitelů o jejich právech je nízké. Pouze 12 % dotázaných vědělo, jaká jsou jejich práva v případě reklamací vadného zboží či jaká je lhůta na odstoupení při nákupu zboží po internetu. Bohužel nedostatečné povědomí o právech spotřebitelů bylo odhaleno i na straně obchodníků. Např. pouze 27 % z nich vědělo, do kdy mohou spotřebitelé vrátit vadné zboží.

Dalším nepříjemným výsledkem zkoumání fungování trhů bylo, že se na nich stále vyskytují nekalé obchodní praktiky, jako jsou nekalá reklama či podvodné a klamavé praktiky prodeje. Mnohem více občanů také obdrželo zboží, které si neobjednali, přičemž si nebyli vědomi, jaká pravidla pro ně v takovém případě platí.

Tato zjištění však nezůstanou bez odezvy. Komise v nedávno vydané Evropské spotřebitelské agendě identifikovala oblasti, na něž se v nejbližším období zaměří. Mezi priority patří mj. právě zvyšování povědomí spotřebitelů o jejich právech. Pokud jde o nekalé obchodní praktiky, Komise připravuje zprávu o provádění příslušné směrnice, v níž naznačí, jak a kde bude třeba ve vztahu k těmto praktikám intenzivněji pokročit. Jednou z priorit bude bezpochyby vymáhání práva.

Spotřebitelé představují významný hnací motor růstu evropského hospodářství. Statistiky ukazují, že jejich výdaje dosahují až 56 % evropského HDP. Proto je třeba se spotřebitelskými trhy a podmínkami na nich zabývat a vnímat je v širším kontextu jednotného trhu.

Podmínky spotřebitelů jsou hodnoceny každoročně, a to především na základě míry důvěry spotřebitelů ve veřejné orgány, v obchodníky a v nevládní organizace. Dále jsou mezi kritérii důvěra v bezpečnost výrobků, účinnost řešení sporů a spokojenost spotřebitelů s vyřizováním stížností. Hodnotící zpráva je založena na průzkumech prováděných mezi spotřebiteli a obchodníky, údajích Eurostatu a informacích poskytnutých členskými státy.

Další informace:

Foto: EK