SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Komise hodnotila fungování vnitřního trhu pro spotřebitele

Kdy: 22.10.2010, Kde: Brusel

V několika částech unijního trhu narážejí spotřebitelé na značné potíže.

„Investiční trhy, penze a trhy s cennými papíry“, „trhy s nemovitostmi“ a „poskytování internetových služeb“ jsou tři trhy, kde spotřebitel v rámci Evropské unie s největší pravděpodobností narazí na problémy. To vyplývá z podzimní edice Hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích, kterou zveřejnila Evropská komise 22. října 2010.

Hodnotící zpráva je nástroj, který má zajistit, že evropský vnitřní trh funguje ke spokojenosti spotřebitelů. Je totiž lakmusovým papírkem úspěšnosti jeho fungování (jakož i fungování národních trhů). Od letošního roku je Hodnotící zpráva zveřejňována ve dvou vydáních – na jaře se zaměřuje na vývoj integrace evropského maloobchodního trhu z pohledu spotřebitelů a na mapování národních podmínek pro spotřebitele, které se odrážejí např. v důvěře v národní dozorové orgány, spotřebitelské organizace či řešení spotřebitelských stížností. Podzimní vydání, které bylo zveřejněno letos poprvé, uvádí výsledky mapování 50 spotřebitelských trhů ve všech členských zemí EU a v Norsku. Mapování se provádí s cílem identifikovat případy špatného fungování trhů z pohledu spotřebitelů.

Hodnocení probíhalo na základě čtyř kritérií:

  1. srovnatelnost zboží a služeb,
  2. důvěra spotřebitelů, že obchodník dodržuje spotřebitelská práva,
  3. spokojenost a očekávání spotřebitelů a
  4. zkušenosti spotřebitelů s problémy a následným podáváním stížností.

Mimo uvedené monitorovala zpráva také ceny spotřebního zboží a služeb a možnost spotřebitele změnit poskytovatele služeb.

Jaká zjištění zpráva spotřebitelům přináší? V oblasti služeb nejhůře dopadly „Investiční trhy, penze a trhy s cennými papíry“, „trhy s nemovitostmi“ a „poskytování internetových služeb“. Na trzích se zbožím byly nejhůře hodnocené „trh s ojetými vozidly“, „trh s oblečením a obuví“ a „trh s masem“. Naopak nejlépe si v hodnocení vedly „trh s knihami, časopisy a novinami“ a „poskytování kulturních a zábavních služeb“. Zajímavé bylo také zjištění, že spotřebitelé zařadili letecké společnosti mezi velmi dobře hodnocené, a to navzdory problémům, s nimiž se letecká doprava musela v letošním roce potýkat (ekonomická krize, výrazné omezení provozu kvůli prachu z islandské sopky).

Na základě získaných výsledků se Evropská komise rozhodla zahájit dvě studie, které se budou týkat poskytování internetových služeb (třetí nejhůře fungující trh obecně a trh s největším procentem problémů spotřebitelů; navíc se právě zde projevují významné cenové rozdíly) a prodeje masa (trh s nízkým obecným hodnocením, jde o produkt, který je spotřebiteli nejčastěji nakupován a který představuje významnou část rozpočtu domácností). Jako v případě předchozích hodnotících zpráv, které však byly založeny na jiné metodologii, přikročí Evropská komise na základě analýzy situace k nápravným opatřením v uvedených oblastech.

Další informace:

Foto: EK