SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pro vojenské nákupy platí nová pravidla

Kdy: 21.08.2011, Kde: Brusel

Evropský trh s obranným materiálem by měl být transparentnější a otevřenější.

Členské státy Evropské unie by od nynějška měly pořizovat výzbroj a materiál pro své armády na základě nových jednotných pravidel. 21. srpna 2011 totiž vypršela dvouletá lhůta, do níž měly do svých právních řádů převést novou směrnici pro pořizování v obraně.

Ta si klade několik cílů. Sjednocení pravidel v rámci Unie má přispět ke zvýšení transparentnosti a otevřenosti evropského trhu s obranným materiálem a vést k odstranění některých diskriminačních elementů trhu. Nová opatření by tak měla přispět k hospodárnějšímu využití peněz daňových poplatníků v případě armádních akvizic a ke snížení administrativních nákladů průmyslu v rámci výběrového řízení.

Směrnice je výsledkem několika let příprav a diskusí ke způsobu pořizování v obraně. Narozdíl od dosud platné směrnice 2004/18/EC řešící problematiku veřejných zakázek obecně však odráží citlivost, složitost a specifiku obranných zakázek.

Nová směrnice umožňuje i určité výjimky, a to zejména v případě zakázek zadávaných podle mezinárodních pravidel (zakázky zahrnující jeden nebo více členských států nebo jeden nebo více států mimo Unii); zakázek mezi dvěma vládami a v neposlední řadě zakázek zadávaných podle čl. 346 Smlouvy o fungování EU. Ten umožňuje uplatnit výjimku z unijních pravidel z důvodů ochrany podstatných bezpečnostních zájmů v oblasti zbraní, munice a válečného materiálu. Využití čl. 346 by tak po implementaci směrnice mělo být narozdíl od současnosti omezeno na skutečně výjimečné případy. I přesto, že směrnice explicitně nezmiňuje termín offsetů, má za cíl snížit jejich využití při zakázkách v obraně.

V současné době směrnici z 27 států EU implementovaly do národního právního prostředí Francie, Řecko, Dánsko, Velká Británie, Lotyšsko a Česká republika. Prezident republiky podepsal příslušný zákon 16. srpna. Mnohé ostatní země EU již indikovaly zpoždění transpozice o několik měsíců.

Další informace:

Foto: EK