SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rychlejší a levnější řešení sporů s obchodníky se blíží

Kdy: 29.11.2011, Kde: Brusel

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů má přinést miliardové úspory.

Odmítl vám prodejce opravu vašeho laptopu, který přestal v záruční době fungovat? Nebo se nemůžete dohodnout s cestovní kanceláří na odškodnění za zkaženou dovolenou? Nemusíte se nutně obracet na soud, v řadě případů je možné využít mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. To je ale v současnosti v EU možné pouze v některých odvětvích podnikání nebo jen v některých oblastech.

Za pár let to ale může být jinak. Evropská komise totiž 29. listopadu 2011 schválila balíček návrhů upravujících alternativní řešení sporů mezi obchodníky a spotřebiteli. Balíček se skládá ze sdělení „Spotřebitelská řešení na jednotném trhu“, návrhu směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů a návrhu nařízení o on-line řešení spotřebitelských sporů.

Balíček je důležitým příspěvkem k posílení jednotného trhu. Jde o jedno z 12 prioritních opatření obsažených v Aktu pro jednotný trh. Jak bylo totiž prokázáno, mnozí spotřebitelé a obchodníci nevstupují do přeshraničních vztahů mj. proto, že se obávají řešení případných sporů se zahraničním prvkem. Alternativní (tj. mimosoudní) řešení sporů by mělo obavy alespoň částečně odstranit.

Podle zjištění Komise by kvalitní alternativní řešení sporů ušetřilo spotřebitelům ročně kolem 22,5 miliard eur, obchodníci by díky němu mohli ušetřit až 3 miliardy eur, které by jinak museli vynaložit na soudní řízení.

Cílem obou legislativních návrhů je nabídnout obchodníkům a spotřebitelům účinné, rychlé (dle návrhu by řešení sporu nemělo přesáhnout 90 dnů) a méně formální řešení jejich sporů. Návrh směrnice zakotvuje povinnost členských států zajistit, aby mohly být spotřebitelské spory řešeny pomocí alternativních mechanismů, a současně stanoví jejich základní principy. Těmi jsou především nestrannost, transparentnost, účinnost a spravedlnost.

Dále stanoví povinnost obchodníkům, aby spotřebitele informovali o existujících mechanismech alternativního řešení sporů a zda se jim při sporu podřídí. Členským státům jsou uloženy určité povinnosti ve smyslu dozoru a informování EK.

Pokud jde o on-line řešení spotřebitelských sporů, navržený systém navazuje na výše popsaný systém mechanismů alternativního řešení sporů. Ty by měly být na základě nařízení elektronicky propojeny a nově vzniklá on-line platforma, která bude spravována EK, umožní řešení přeshraničních spotřebitelských sporů elektronickou cestou. Takové on line řešení sporů by dle návrhu nemělo přesáhnout 30 dnů.

V ČR funguje od roku 2008 pilotní projekt alternativního řešení spotřebitelských sporů, který se ukázal jako úspěšný. Jeho garantem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Další informace:

Foto: EK