SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Snadnější, levnější a rychlejší řešení spotřebitelských sporů v EU se blíží

Kdy: 18.01.2011 - 15.03.2011, Kde: Brusel

Zlepšení systému mimosoudního řešení sporů má zvýšit důvěru spotřebitelů zejména při přeshraničním nakupování.

Důvěra spotřebitelů je jednou z hnacích sil růstu ekonomiky, jakož i prohlubování vnitřního trhu. Snadnost přístupu spotřebitelů k účinným prostředkům řešení sporů v situacích, kdy jsou poškozena jejich práva, patří ke kritériím rozhodování, u jakého obchodníka budou nakupovat.

Za typický příklad zde poslouží nakupování po internetu. Přestože tento způsob nákupů vzrostl od r. 2004 do r. 2009 z 22% na 37%, přeshraniční internetové nakupování zůstává na úrovni pouhých 8%. Jednou z hlavních příčin je skutečnost, že 71% spotřebitelů se domnívá, že řešení případných sporů se zahraničním obchodníkem bude složitější.

Tento negativní jev by mohlo napravit zlepšení systému mimosoudního řešení sporů napříč EU, k němuž v úterý 18. ledna 2011 zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci. Principem mimosoudního řešení sporů je skutečnost, že nezávislá osoba – mediátor nebo arbitr – navrhuje zúčastněným stranám řešení a pomáhá jim ve smírném uzavření sporu.

Mimosoudní řešení sporů se projevuje jako účinný nástroj pro spotřebitelské spory, které jsou zpravidla nízké hodnoty a případné soudní výdaje by spotřebitele stály více peněz než škoda, která mu byla způsobena (nemluvě o časové náročnosti soudních pří). V EU již mimosoudní řešení sporů funguje, ale je značně roztříštěné. Existuje nejméně 750 systémů, které však fungují jen v určitých regionech nebo sektorech (typicky ve finančním, telekomunikačním či energetickém sektoru). Není ani dostatečně rozšířené povědomí spotřebitelů o možnosti jejich využití.

To vše a další existující nešvary současného systému by chtěla EK změnit, a proto zahájila uvedenou konzultaci s cílem zjistit na toto téma co nejvíce informací a názorů od nejširší veřejnosti. Do konzultace se lze zapojit do 15. března 2011.

V ČR byl systém mimosoudního řešení sporů vytvořen při Ministerstvu průmyslu a obchodu v r. 2008 a od té doby zaznamenal již řadu úspěchů v podobě smírného vyřešení sporů.

Další informace:

Foto: EK