SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Unie chce podpořit přeshraniční mobilitu

Kdy: 17.03.2011, Kde: Brusel

Mezinárodní programy by se měly více zaměřit na učně a na postižené studenty, shodla se konference v Bruselu.

Mezinárodní mobilita rozvíjí jazykové znalosti i komunikační a kreativní schopnosti. Účastníci se učí přizpůsobovat se novým situacím, řešit problémy a pracovat v týmu. Mobilita podporuje i rozvoj podnikatelského ducha a lépe připravuje účastníky na konkurenční boj na trhu práce. Shodli se na tom účastníci veřejného slyšení, které se konalo ve čtvrtek 17. března 2011 v rámci kampaně Evropského parlamentu zaměřené na  celoživotní vzdělávání.

Během setkání se představily nejlepší projekty mezinárodní mobility podporované Evropskou unií. Debatu moderovala Joke van der Leeuw-Roord, viceprezidentka Evropské občanské společnosti spravující platformu celoživotního vzdělávání a výkonná ředitelka Evropského sdružení pedagogů historie.

Jedním z cílů Evropské unie je zvýšit do roku  2020 počet studentů, kteří se zúčastnili studijních pobytů v zahraničí. Zvláště to platí pro postižené studenty, jichž se do studijních programů zapojuje velmi málo (jen  0,17 % v akademickém roce 2008-2009, do programu Erasmus se jich zapojilo pouze 140 v průběhu roku 2006-2007).

ESN – Síť studentů Erasmus se angažovala v projektu ExchangeAbility, který umožňuje studentům se zdravotním postižením plně se zapojit do výměnných programů. Na projektu se podílí i týmy složených právě z postižených studentů, jež zajišťují podporu a lepší informovanost o možnostech zahraničních studijních pobytů pro handicapované. Síť ESN pro ně rovněž pořádá různé akce a plánuje zpřístupnění webových stránek nevidomým i zrakově postiženým. Do projektu je zapojena i Univerzita Komenského v Bratislavě.

Jedním z hostů konference byl Philippe Perfetti, náměstek Stálého shromáždění Komor povolání a řemesel (APCMA) a koordinátor projektu „EuroApprenticeship“. Tato evropská síť byla vytvořena z podnětu Evropské komise s úmyslem nejen zlepšit mobilitu učňů, ale především podpořit spolupráci s malými a středními podniky a tím usnadnit následné zapojení učňů do pracovního procesu.

Debata se dotkla i programů pro seniory. Italská Společnost pro sociální podporu Lunaria podporuje individuální i kolektivní projekty nejen mladých, ale i seniorských dobrovolníků. Za jeden ze svých projektů získala cenu Evropské komise Grundtvig v roce 2007. Zástupce společnosti Davide di Pietro zdůraznil, že účastníci se mohou těšit nejen z mezikulturního, ale i z mezigeneračního obohacení.

 

Článek vznikl ve spolupráci s Marií Leflerovou, studentkou MEE Université de Provence.

Foto: EK