SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Unie chce posílit důvěru spotřebitelů a obchodníků v trh

Kdy: 22.05.2012, Kde: Brusel

Podle nové strategické vize má evropská spotřebitelská politika více posílit hospodářský růst.

Posílení bezpečnosti spotřebitelů, zvyšování jejich informovanosti a posílení jejich práv. To jsou některé z hlavních opatření nové strategické vize evropské spotřebitelské politiky pro nadcházející roky, kterou pod názvem Evropská spotřebitelská agenda – posílení důvěry a růstu vydala 22. května 2012 Evropská komise.

Její sdělení je postavené na skutečnosti, že spotřebitelské výdaje, které představují 56 % unijního HDP, odrážejí obrovský potenciál spotřebitelů pro stimulaci evropského hospodářství. Podle Komise pouze sebevědomí spotřebitelé, kteří dokáží využívat svých práv, mohou plně těžit z potenciálu jednotného trhu a posílit inovace a růst. Proto je strategická vize zaměřena na maximální posílení účasti spotřebitelů a jejich důvěry v trh.

Nová Evropská spotřebitelská agenda nahrazuje dosud platnou Strategii spotřebitelské politiky pro období 2007 – 2013. Komise v přijaté Agendě vychází z pečlivé analýzy dosavadního vývoje v oblasti spotřebitelské politiky i politik souvisejících, z analýzy spotřebitelských práv a jejich vymáhání, nových trendů na trzích, jakož i ze současné ekonomické krize. Pokud budou její cíle naplněny, může se Evropská spotřebitelská agenda stát významným článkem v úsilí posílit růst evropského hospodářství.

Hlavní tezí tohoto strategického dokumentu je posílit důvěru spotřebitelů i obchodníků v jednotný trh. Mezi nejdůležitější oblasti, kde by se tak mělo stát, patří posílení bezpečnosti spotřebitelů, zvyšování znalostí a schopností spotřebitelů pohybovat se na stále složitějších trzích, zlepšení vymáhání práv a snadnější zjednání nápravy v případě jejich poškození, a také přizpůsobení politiky společenským změnám i každodennímu životu (např. zohlednění nárůstu nákupů v online prostředí).

Na základě sledování vývoje spotřebitelských trhů prováděných pravidelně Evropskou komisí Agenda také identifikuje klíčové sektory, kde je nutno se na ochranu spotřebitelských zájmů primárně zaměřit. Těmito sektory jsou potraviny, energie, finanční služby, doprava a online prostředí.

Spolu se Spotřebitelskou agendou vydala Komise také doprovodný dokument „Zpráva o spotřebitelské politice“, který představuje vše, co Komise v období od července 2010 do prosince 2011 učinila a čeho dosáhla, a to v celém spektru oblastí (např. bezpečnost či vzdělávání spotřebitelů) i hospodářských sektorů (potraviny, kosmetika, telekomunikace, poštovní služby, energetika aj.).

Další informace:

Foto: EK