SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Unie načrtla cestu k posílení trhu se službami

Kdy: 27.01.2011, Kde: Brusel

Lepší fungování vnitřního trhu s 500 miliony spotřebitelů je jednou z priorit ČR.

Jak zajistit, aby evropské firmy a spotřebitelé mohli těžit ze skutečně svobodného pohybu služeb? EU již základní nástroj má – takzvanou směrnici o službách. Ta byla přijata již v roce 2006, dodnes ale na trhu se službami přetrvává řada překážek.

Způsob jejich odstranění nyní načrtla Evropská komise. Ta vydala 27. ledna 2011 sdělení k lepšímu fungování trhu se službami v EU, ve kterém shrnula proces vzájemného hodnocení směrnice o službách mezi členskými státy Unie a navrhla soubor opatření směřujících k naplnění jedné ze základních svobod, jež mají v EU platit.

Jaký je navržený jízdní řád? Za prvé, je nutné zajistit, aby směrnice byla skutečně v plné míře převedena do právních řádů ve všech členských státech EU (státy tak měly učinit již koncem roku 2009). Za druhé, je třeba posoudit, zda volné poskytování služeb bez překážek existuje nejen „na papíře“, ale zda skutečně funguje i „v terénu“.  Za třetí, Komise bude řešit různé specifické překážky volného pohybu služeb, jako jsou požadavky na zvláštní kvalifikaci, právní formu či kapitálové požadavky na poskytovatele služeb z jiného členského státu EU nebo nutnost dvojího pojištění.

Nutnost těchto kroků identifikovala Komise na základě procesu vzájemného hodnocení, kdy samy státy vzájemně posuzují jeden druhý, zda správně naplňují unijní právní předpis. Tento unikátní model byl zvolen z důvodu obrovského rozsahu národních pravidel dotčených směrnicí o službách. Rada EU, tedy členské státy, nyní připravuje ke sdělení Komise své tzv. závěry (tedy zhodnocení stavu a výzvy k budoucím krokům).

Česká republika se na tvorbě těchto závěrů podílí velmi aktivně. Úspěšné naplňování směrnice o službách je jedním z jejích cílů v oblasti vnitřního trhu EU, který zahrnuje téměř 500 milionů spotřebitelů. Služby tvoří více než dvě třetiny evropského HDP i zaměstnanosti a dokonce 90% nových pracovních míst. Podle odhadů Komise by úspěšné naplnění směrnice o službách mohlo přinést ekonomický profit ve výši 140 miliard eur.

Liberalizace trhu se službami mezi jednotlivými státy EU vede k tomu, že spotřebitelé mohou bez zbytečných překážek využívat poskytovatele služeb (od cestovních kanceláří po stavební firmy) nejen ze své vlastní země, ale i z jiných států EU. Čeští poskytovatelé služeb jsou tak vystavováni tvrdší konkurenci z  EU, ale sami dostávají větší příležitost k proniknutí na evropské trhy.

Ačkoliv v rámci naplňování směrnice o službách bylo napříč EU novelizováno již přes tisíc národních právních předpisů, proces ještě nelze zdaleka považovat za úspěšně dokončený. Některé státy totiž dosud nezměnily legislativu v jednotlivých sektorech služeb a neodstranily přetrvávající diskriminační předpisy vůči zahraničním poskytovatelům.

Česká republika bude podporovat co nejrychlejší naplnění směrnice o službách v celé EU a ty následné kroky Komise a členských států, které povedou k deregulaci trhu se službami. ČR považuje naplnění ekonomických svobod včetně svobodného poskytování služeb za pilíř evropské integrace.

Další informace:

Foto: EK