SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nakupování na síti bude jednodušší a bezpečnější

Kdy: 23.06.2011, Kde: Brusel

Díky novým pravidlům budou zákazníci moci mimo jiné do 14 dnů vrátit zboží zakoupené na internetu.

Pokud si za několik let zakoupíte na internetu zboží, které ale po obdržení nebude odpovídat vaší představě, budete je moci do dvou týdnů vrátit a platbu za něj vám obchodník bude muset vrátit. Jako zákazník budete mít na internetu daleko přesnější informace o cenách zboží a služeb a obchodníci vám už nebudou moci účtovat skryté poplatky. A zboží vám budou muset dodat nejpozději do 30 dnů.

To jsou jen některá z nových pravidel, která budou brzy platit po celé Evropské unii. Jsou obsažena v nové směrnici o právech spotřebitelů, kterou ve čtvrtek 23. června 2011 schválil Evropský parlament. Skončilo tak téměř tříleté složité vyjednávání mezi Evropskou komisí, členskými státy a europoslanci.

Směrnice sice není v konečné podobě tak ambiciózní, jak ji původně navrhla Komise, přesto přináší spotřebitelům v EU zlepšení jejich práv, přičemž obchodníkům nevznikne žádné výrazné zatížení. Naopak, dojde ke sjednocení pravidel, která ochrání poctivé obchodníky od těch nepoctivých.

Směrnice o právech spotřebitelů se primárně zaměřuje na úpravu smluv uzavřených na dálku (typicky na internetu, e-mailem nebo po telefonu) či smluv uzavřených mimo obchodní prostory (jde o situace, kdy obchodník přijde ke spotřebiteli domů či na pracoviště). Pro takto uzavírané smlouvy stanoví směrnice katalog informací, které musí obchodník spotřebiteli před uzavřením smlouvy poskytnout např. o ceně, o právu na odstoupení, o možnosti řešení vzniklých sporů apod. Dále směrnice sjednocuje lhůtu pro odstoupení od takto uzavřených smluv. Ta bude v celé EU nyní činit 14 dnů, během nichž může spotřebitel bez udání důvodu ukončit smlouvu.

Z dalších novinek, které směrnice zakotvuje do evropského spotřebitelského práva, stojí za zmínku např. odstranění skrytých nákladů či poplatků při uzavírání smluv po internetu, zákaz předem zaškrtnutých políček při objednávání po internetu či povinnost informovat spotřebitele o tom, že obchodník do některých zemí nabízené zboží nedodává.

Směrnici nyní ještě musí formálně schválit Rada EU. Ukončení procesu se očekává v září. Po té budou mít členské státy dva roky na zavedení nových pravidel do svých právních řádů.

Další informace:

Foto: EK