SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Země EU hledají cestu ze slepé uličky unijního patentu

Kdy: 25.11.2010, Kde: Brusel

Sedmadvacítce se nedaří nalézt dohodu na patentu EU. Část členských zemí chce proto postupovat samostatně.

Mnohaletá snaha Evropské unie dosáhnout dohodu nad patentem EU, a zejména nad otázkou jeho překladů v rámci sedmadvacítky, se dostala do slepé uličky. Potvrdilo to belgické předsednictví na Radě ministrů pro konkurenceschopnost ve čtvrtek 25. listopadu 2010. K přijetí nařízení o překladech patentů EU je totiž potřeba jednomyslného souhlasu všech členských států EU, jehož se však nedaří dosáhnout.

Prohlášení o nemožnosti dosažení kompromisu je v tomto případě důležitým krokem. Je totiž prvním předpokladem pro spuštění prací na tzv. posílené spolupráci. Ta je zvláštním nástrojem obsaženým v primárním právu EU, který umožňuje části členských států zahájit užší spolupráci v oblasti, kde se nepodařilo nalézt dohody.

Posílená spolupráce může být využita pouze jako poslední možnost, je-li jasné, že jejího cíle nemůže být dosaženo v přiměřené době použitím příslušných ustanovení Smluv. K zahájení posílené spolupráce je potřeba devíti členských států EU. Prozatím se jasně pro posílenou spolupráci v případě patentu vyjádřilo zemí šest. Právní služba Rady na tomto jednání zároveň prohlásila, že využití posílené spolupráce v oblasti patentu je v souladu se Smlouvami a zásadami vnitřního trhu.

Komisař pro vnitřní trh Michel Barnier sdělil, že je připraven se otázkou posílené spolupráce vážně zabývat. Jakmile obdrží formální žádost od členských států, že chtějí jít cestou posílené spolupráce, okamžitě zahájí kroky směřující k předložení nezbytných návrhů.

Pokud by skutečně došlo ke spuštění mechanismu posílené spolupráce, šlo by o druhý případ využití tohoto nástroje. Poprvé jej část členských zemí využila v případě návrhu nařízení o rozhodném právu ve věcech rozvodu a rozluky (tzv. Řím III).

Další diskuze k tomuto tématu se očekává na Radě pro konkurenceschopnost v prosinci.

Foto: EK