SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Belgičané se zaměří na klima a biodiverzitu

Kdy: 01.07.2010 - 31.12.2010, Kde: Brusel

Ochranu klimatu a biodoverzity si po Španělsku vytklo za své priority v oblasti životního prostředí i belgické předsednictví v Radě EU.

Pro nadcházející půlroční předsednictví v Radě EU si v oblasti životního prostředí Belgie vytyčila následující priority:

  1. změna klimatu;
  2. ochrana biodiverzity;
  3. efektivní vyžívání přírodních zdrojů; a
  4. zlepšování nástrojů v oblasti životního prostředí.

Předsedkyní Rady pro životní prostředí bude ve druhé polovině roku 2010 vlámská ministryně životního prostředí Joke Schauvliege. 

V oblasti změny klimatu se belgické předsednictví bude věnovat především přípravě pozice Evropské unie na konferenci smluvních stran rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (29. listopadu až 10. prosince 2010 v mexickém Cancúnu). Předpokládá se rovněž příprava pozice Rady ke Sdělení komise o možnosti přechodu na vyšší než 20 % cíl redukce emisí skleníkových plynů v EU.

ochraně biodiverzity připraví belgické předsednictví pozici Evropské unie na konferenci smluvních stran úmluvy o ochraně biodiverzity (18. až 29. října 2010 v japonské Nagoye) a v závislosti na výstupech této konference připraví přijetí závěrů Rady k možné strategii EU v oblasti ochrany biodiverzity.

V rámci priority efektivní vyžívání přírodních zdrojů hodlá belgické předsednictví věnovat zvýšenou pozornost hlavně efektivnímu využití materiálů a surovin, kterému by se měla dostat podobná pozornost jako efektivnímu využití energií.

V rámci řádného legislativního procesu Evropské unie budou Belgičané pokračovat v projednávání všech otevřených návrhů:

  1. směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních;
  2. směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních;
  3. nařízení o redukci emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel;
  4. nařízení o uvádění biocidních přípravků na trh.

U všech těchto návrhů očekává BE PRES do konce roku 2010 buď dosažení shody s Evropským parlamentem, nebo dosažení shody mezi členskými státy a uzavření prvního čtení.

Jednání Rady pro životní prostředí se uskuteční dne 14. října 2010 v Lucemburku a 20. prosince 2010 v Bruselu. Neformální zasedání ministrů životního prostředí se uskuteční 12. – 13. července 2010 v Gentu.

Více informací najdete na stránkách belgického předsednictví v Radě EU.