SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU chce recyklovat více elektronického odpadu

Kdy: 14.03.2011, Kde: Brusel

Ministři se dohodli na změně pravidel pro sběr elektrických a elektronických zařízení.

Mnohem více televizí, ledniček nebo například počítačů, které přestanou sloužit občanům EU, by do budoucna mělo být recyklováno a nekončit na skládkách. Členské státy Evropské unie se totiž po několikaletém projednávání shodly na způsobu, jak by se měla změnit pravidla pro nakládání s elektrickým a elektronickým odpadem.

Dohodu Rady na změně příslušné směrnice schválili v pondělí 14. března 2011 ministři životního prostředí. Ti se shodli nejen na zlepšení systému nakládání s elektroodpadem posílením opětovného využití, ale i na snížení administrativní zátěže pro podnikatele.

Již nyní musejí členské státy Unie každoročně sesbírat 4 kg elektrického a elektronického odpadu na obyvatele. Aby došlo ke zefektivnění sběru, upravili ministři návrh tak, aby byla zohledněna specifická situace jednotlivých členských států EU. Podle výsledného kompromisu musejí státy každoročně zajistit sběr 45 % průměrné hmotnosti všech elektrozařízení, které byly uvedeny na národní trh. Toto procento se bude postupně navyšovat a za čtyři roky by měly být státy schopny dosáhnout 65% úrovně sběru.

K tomu, aby nová pravidla začala platit, je ovšem třeba ještě souhlas Evropského parlamentu. Hlavní část vyjednávání začne letos na podzim.

Geneticky modifikované plodiny

Také v rámci politických diskuzí měli ministři možnost vyjádřit se hned k několika zásadním tématům. Zajímavá byla reflexe projednávání návrhu Evropské komise, kterým by mohly členské státy omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných plodin na svém území. Otázka geneticky modifikovaných organismů je pro mnoho občanů EU citlivým tématem a jednání k novému návrhu Evropské komise tak vyžadují jak podrobnou expertní analýzu všech aspektů, ať se již jedná o přínosy či možné negativní dopady na systém povolování GMO v rámci EU, tak politické vedení, které bere v potaz mínění evropské veřejnosti.  

Dále se ministři zamýšleli, jak v rámci připravované reformy společné zemědělské politiky nejlépe zajistit udržitelné způsoby produkce a zároveň zvýšit poskytování veřejných statků, chránit krajinnou rozmanitost, posílit zelený růst pomocí inovací, implementovat adaptační a mitigační opatření, které umožní zmírnit negativní dopady změny klimatu na zemědělství a produkci potravin. Debata tak byla politickým vzkazem ministrům zemědělství, kteří se touto reformou budou zabývat.

Ministři se rovněž zabývali například schválením závěrů Rady ke Strategii ke rtuti, ochraně klimatu a příspěvkem ke strategii Evropa 2020.

Českou delegaci vedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Další informace:

Foto: EK