SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU chystá rychlou reakci na výsledky jednání v Kodani

Prosincová kodaňská konference o změně klimatu neskončila přijetím právně závazné dohody. Cílem EU je její přijetí na konci tohoto roku v Mexiku.

V prosinci 2009 se v Kodani uskutečnilo 15. Zasedání konference smluvních stran rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP 15). Toto zasedání vyústilo v návrhu tzv. Kodaňské dohody.

Tento dokument ovšem není novou právně závaznou dohodou o změně klimatu, která by měla od roku 2012 nahradit Kjótský protokol. Proto budou v roce 2010 jednání na mezinárodní úrovni pokračovat. Cílem je přijetí závazné dohody o ochraně klimatu na 16. Zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy o změně klimatu, která se na konci roku sejde v Mexiku.

Pro španělské předsednictví v Radě EU jsou úkoly související s ochranou klimatu prioritou. Španělé především musejí reagovat na výsledek jednání v Kodani. Do 31. ledna 2010 je třeba vyjádřit souhlas s  Kodaňskou dohodou a deklarovat cíle redukce emisí skleníkových plynů.

Další jednání pod taktovkou španělského předsednictví související s ochranou klimatu budou reagovat na připravované Sdělení Evropské komise o politickém hodnocení výstupů COP 15 v Kodani. Španělské předsednictví plánuje přijetí závěrů Rady na jednání Rady pro životní prostředí dne 15. března 2010.

Předpokládá se, že problematika změny klimatu bude rovněž předmětem jednání všech Evropských rad a také všech bilaterálních summitů Evropské unie s třetími zeměmi.

Více informací o mezinárodní ochraně klimatu lze nalézt na stránkách Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.