SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Unie chce zlepšit stav povrchových vod

Kdy: 13.01.2011, Kde: Brusel

Nové nařízení změní prací prostředky. Omezí obsah fosforečnanů, kvůli nimž se ve vodě přemnožují sinice a řasy.

Stav povrchových vod v Evropské unii by se měl v blízké budoucnosti zlešit. Bude to díky novému předpisu, který omezí obsahu fosforečnanů a dalších sloučenin fosforu v domácích pracích prostředcích. Návrh, který Evropská komise představila v závěru roku 2010, začne Rada EU, tedy členské státy, projednávat na pracovní úrovni v lednu.

Jak by mělo navrhované omezení přispět ke zlepšení životního prostředí?

Splach odpadních vod obsahující fosorečnany z domácností přispívá ke zvyšování obsahu živin v povrchových vodách (tzv. eutrofizace vod). Vlivem eutrofizace dochází k přemnožení květu sinic a řas, které způsobuje narušení kyslíkového režimu a následný úhyn organismů. Nadměrný růst sinic a řas ve vodách škodí pomaleji rostoucím rostlinám, je příčinou jejich úbytku, narušuje rovnováhu ekosystému. Vodní hladiny zarostlé sinicemi a řasami neumožňují průnik světla do větších hloubek, organismy citlivější na světlo odumírají a jsou nahrazovány organismy odolnějšími, čímž rovněž dochází ke změnám v druhovém zastoupení.

Některé druhy sinic navíc produkují do vody toxické látky škodlivé pro člověka a jsou příčinou její omezené rekreační využitelnosti. Eutrofizace povrchových vod, které slouží jako zdroje pitné vody, zhoršuje jejich upravitelnost a působí tak nemalé komplikace také vodárnám.

Z těchto důvodů navrhla Komise stanovit celkový limit obsahu fosforu v domácích pracích prostředcích na 0,5 % hmotnosti. Přínosem by mělo být nejen zlepšení kvality povrchových vod, ale také úspory čističek odpadních vod. Tyto úspory by podle provedených analýz měly výrazně převažovat nad náklady na změnu složení domácích pracích prostředků za použití alternativ nahrazujících fosforečnany.

Zvažována byla také možnost úplného zákazu fosforečnanů u prostředků do myček nádobí nebo u detergentů používaných v průmyslu a institucích. Tato varianta však nebyla zvolena, protože doposud nejsou k dispozici technicky a hospodářsky schůdné alternativy, které by nahrazovaly fosforečnany a vyhovovaly vyšším nárokům v těchto oblastech použití.

Další informace:

  • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004, pokud jde o používání fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v domácích pracích prostředcích (pdf)
  • Dopadová studie vypracovaná k návrhu nařízení (pdf)

Foto: EK