SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU jde ambiciózně do mezinárodních jednání o biodiverzitě

Kdy: 18.10.2010 - 29.10.2010, Kde: Nagoja, Japonsko

Světu se stále nedaří zastavit úbytek biologické rozmanitosti. Změní se to po klíčové konferenci v Japonsku?

Rok 2010 jmenovalo Valné shromáždění OSN Mezinárodním rokem biologické rozmanitosti. Pro hlavní aktéry v této oblasti má však tento titul hořkou příchuť.

Světu se totiž stále nepodařilo naplnit cíle, které si mezinárodní společenství stanovilo již v letech v roce 2001 a 2002. Na mezinárodní úrovni mělo dojít k zásadní redukci úbytku biodiverzity – tedy rozmanitosti života na Zemi – do konce letošního roku. Sama EU si pak stanovila ambiciózní cíl k tomuto datu úbytek biodiverzity zcela zastavit.

Dle dlouhodobých ukazatelů, a naposledy také dle hodnotící zprávy vydané Evropskou komisí dne 8. října 2010, se ale tak nestalo. Stav biodiverzity je nadále ohrožen neúměrnými tlaky na životní prostředí, a to zejména nešetrným využíváním přírodního bohatství, znečištěním či působením invazivních druhů.

Nyní se očekávání upíná k Nagoji – japonskému městu, kde se od 18. do 29. října 2010 uskuteční vyjednávání mezinárodní konference stran Úmluvy o ochraně biologické rozmanitosti. Jejím hlavním výsledkem by mělo být přijetí Strategického plánu Úmluvy po roce 2010.

Evropská unie si je vědoma nutnosti zastavit úbytek biodiverzity. Proto jde do nagojských jednání s ambiciózním plánem. Základem její pozice jsou Závěry Rady, které na svém jednání v Lucemburku ve čtvrtek 14. října 2010 schválili ministři životního prostředí členských zemí.

Evropa má při tom na čem stavět. Dosavadní kroky EU a jejích členských států pomohly nastavit proces ke zlepšení stavu evropské a potažmo i mezinárodní biodiverzity. Jeho výsledek je sice v této chvíli spíše v oblasti prognóz a studií, ale i dílčí kroky již dnes znamenají pro budoucnost solidní základ. Specificky cílené akce pomáhají zvrátit úbytek ohrožených druhů, síť chráněných území Natura 2000 byla znatelně rozšířena a nyní zahrnuje téměř 18% území EU, rozšířeny byly i možnosti pro financování z evropského programu LIFE+. V neposlední řadě je třeba také zmínit pokračující práce na studii ekonomiky ekosystémů a biodiverzity (TEEB), která pomáhá zvýšit uznání ekonomické hodnoty přírody.

Z tohoto důvodu je snaha Evropské unie o udržení dosavadního úsilí také v rámci mezinárodních vyjednávání klíčová. Již v březnu tohoto roku potvrdili ministři životního prostředí nový evropský cíl k zastavení úbytku biodiverzity do roku 2020, který slouží jako základ nynější vyjednávací pozice pro nagojské jednání. Ačkoliv se může zdát, že dochází pouze ke kopírování ambiciózních cílů, je silný politický závazek nezbytný, neboť bez vysokých ambicí by další pokračování nastaveného procesu nemělo tolik potřebnou podporu.

Důrazný vzkaz pro jednání v Nagoji vyslal nedlouho před zasedáním Rady pro životní prostředí také Evropský parlament. Ten ve své rezoluci jednoznačně podpořil silnou roli, kterou by EU měla při jednáních hrát. Rezoluce EP obsahuje seznam cílů, které by měli vyjednavači obhajovat. Je mezi nimi především zrušení podpor, které jsou škodlivé pro biodiverzitu, ukončení destruktivních rybářských praktik či nutnost ochrany přinejmenším 20% území, čisté vody a mořských oblastí.

Výsledky mezinárodní konference budou známy již za několik dní. Odborníci se ovšem shodují, že ochrana přírody a jejího bohatství je dlouhodobým závazkem, jehož naplňování bude mít pozitivní dopad pro budoucí generace.

Další informace:

Foto: Belgické předsednictví v Radě EU