SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU má strategii pro biodiverzitu

Kdy: 03.05.2011, Kde: Brusel

Zastavení úbytku biologické rozmanitosti prospěje ekonomice, tvrdí nový plán.

Evropská unie by měla zastavit rychlé vymírání živočišných i rostlinných druhů již do roku 2020, protože to bude levnější než čelit jeho následkům. Prohlásil to evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik, když v úterý 3. května 2011 představoval dlouho očekávanou Strategii EU pro biodiverzitu do roku 2020.

Schválením této strategie chce Evropská komise potvrdit cíle ochrany biologické rozmanitosti, ke kterým se Evropská unie přihlásila během roku 2010 (tedy zastavit úbytek biologické rozmanitosti a ekosystémů do roku 2020 do nejvyšší možné míry), a to evropské i globální úrovni.

Lidstvo je závislé na různorodosti ekosystémů, druhů a genů, které vzájemnou součinností vytvářejí veškerý život na Zemi. Tato různorodost se souhrnně nazývá biodiverzitou, nebo také biologickou rozmanitostí. Umožňuje dostatek potravin, vody či vyrovnávání přírodních katastrof a je potřebná pro lékařství a další nezbytné služby, které podporují celosvětové hospodářství. Pokud lidstvo ztratí tento zásadní prvek života na Zemi, může dojít k zásadnímu ohrožení jeho vlastní budoucnosti.

Rok 2010, který byl na celosvětově vyhlášen rokem ochrany biodiverzity, byl pro Evropskou unii rokem sebereflexe. V březnu 2010 se představitelé států EU shodli na tom, že úsilí, které je vynakládáno na ochranu přírodního bohatství Evropy, není dostatečné, neboť se nedaří dostatečně snížit úbytek živočišných a rostlinných druhů a znehodnocování přírodně cenných území. Na základě vyjednávání se podařilo prosadit novou vizi pro ochranu biodiversity v podobě cílů EU, které byly úspěšně přeneseny i na celosvětovou úroveň dosažením dohody na mezinárodní konferenci Spojených národů v japonské Nagoji v říjnu 2010.

Šest cílů

Biodiverzitní strategie Evropské komise rozpracovává jednotlivé kroky, které mají vést k dosažení přijatých závazků. Její podstata založena na šesti podcílech, mezi které patří zlepšení stavu evropských přírodních stanovišť a zastavení úbytku živočišních a rostlinných druhů do roku 2020, rozšíření opatření vztahujících se k biodiverzitě v rámci společné zemědělské politiky na 60% zemědělské půdy, či vymýcení neškodlivějších invazivních druhů. Další podcíle se zaměřují na ekosystémové služby, lesnictví a rybářství a ochranu biodiversity na mezinárodní/globální úrovni.

Mezi nejdůležitější faktory pro úspěšné naplnění cílů v oblasti biodiversity dle Evropské komise patří zajištění dostatečné podpory napříč jednotlivými politikami EU a zajištění dostatečného množství finančních prostředků. Naplnění nových cílů tak nevyžaduje pouze zavedení nových opatření, ale také plnou implementaci stávající legislativy EU v oblasti životního prostředí. Evropské komise také předvídá nutnost navýšení finančních prostředků, mimo jiné podporou nových finančních mechanismů, mezi kterými by mohly významnou roli hrát tržní nástroje.

Pro dosažení úspěšného naplňování pracuje Evropská komise na novém systému sledování a vyhodnocování jednotlivých kroků, který bude pokrývat celou Evropskou unii. V roce 2014 se plánuje střednědobé vyhodnocení, které mimo jiné ukáže, zda-li se ambiciózní závazky Evropské unie daří naplňovat.

Další informace:

Foto: Rada EU