SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Unie se zaměřuje na kormorány

Kdy: 12.12.2011, Kde: Brusel

Kormoráni bývají postrachem chovatelů ryb. Nové webové stránky mají za cíl výměnu zkušeností o řízení jejich populací.

Evropská komise spustila v prosinci 2011 nové internetové stránky, která mají sloužit k šíření informací týkajících se kormoránů, jejich počtů a chování, a také informací o problémech, které tito ptáci mohou páchat na rybách a jejich chovu. Nová platforma je vyvíjena jako součást projektu Evropské unie CorMan (Udržitelné řízení populací kormoránů). 

Internetová stránka bude dle Komise interaktivním nástrojem a její obsah se bude postupně aktualizovat a doplňovat. Mezi nejdůležitější informace patří zkušenosti s řízením populací kormoránů a s postupy, které pomáhají zmírnit dopady kormoránů na rybářské odvětví. Další oblastí jsou pak informace o počtech kormoránů a jejich vývoj v rámci Evropy a odkazy na materiály, které se tohoto tématu týkají.

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) je chráněným druhem dle směrnice 79/409/EHS o ptácích. Nejedná se o druh, který je možné volně lovit a jeho ohrožení ve volné přírodě (např. plašení, rušení na hnízdišti a odstřelu, atd.) může být členskými státy povoleno, pouze pokud je takovýto postup v souladu s výjimečnými opatřeními dané směrnice (čl. 9). Problémem zvyšujícího se počtu populace kormorána velkého (zejména kontinentálního druhu Phalacrocorax carbo sinesis) v posledních letech je negativní dopad na populace ryb, akvakulturu a rybářský sektor. Tyto negativní dopady tak mohou vést k vytváření socioekonomických problémů, které se Evropská komise snaží řešit například zavedením zmíněné monitorovací platformy. Kormorán velký na území ČR jednak hnízdí, jednak tudy protahuje a část ptáků využívá naše vody jako zimoviště.

Další informace:

Foto: Evropská agentura pro životní prostředí