SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU se zamýšlí, jak předcházet ničení přírody

Kdy: 31.08.2011, Kde: Brusel

Začíná široká debata, na co se v příštích letech zaměří politika životního prostředí.

Evropská unie již má ve většině oblastí ochrany životního prostředí poměrně ucelený soubor pravidel a legislativy. V dalších letech se tedy musí zaměřit na to, aby se tyto nastavené požadavky správně plnily. Také je nutné zvýšit důraz na předcházení poškozování životního prostředí.

To jsou hlavní závěry hodnocení takzvaného šestého akčního programu pro životní prostředí, které formou Sdělení vydala Evropská komise 31. srpna 2011. Její dokument se zároveň pozastavuje nad palčivými otázkami, jako je možná změna chování spotřebitelů či role Evropské unie v mezinárodním kontextu.

Na základě tohoto hodnocení se nyní otevírá prostor pro širokou debatu o tom, kam by se v příštím desetiletí mělo směřování unijní politiky životního prostředí ubírat. Nové hodnocení Komise je totiž součástí dlouhodobě řízeného procesu vývoje a provádění politiky životního prostředí na evropské úrovni. Ten musí patřičně reagovat na proměny stavu životního prostředí a odpovídat aktuálním potřebám společnosti.

Z dlouhodobého hlediska je politika životního prostředí založena na rámcovém dokumentu v podobě tzv. Akčního programu, který je obvykle uceleným souborem cílů a aktivit k jejich dosažení na období několika let. Poslední takovýto program byl v pořadí již šestý a byl stanoven na období let 2002 až 2012.

Jelikož se ukončení jeho platnosti pomalu blíží a spolu s ním vyvstává otázka, jak postupovat do budoucna, vydala nyní Evropská komise hodnocení úspěchů a neúspěchů, které v posledních deseti letech v této oblasti můžeme na evropské úrovni pozorovat.

Sdělení komise k hodnocení 6. Akčního programu pro životní prostředí je přehledný a poměrně stručný dokument, který nastiňuje politické souvislosti vývoje v tomto sektoru v posledních letech, zaměřuje se na prioritní oblasti (přírodu a biodiverzitu, lidské zdraví, přírodní zdroje a odpady, změnu klimatu) a snaží se jasným způsobem formulovat možné směry dalšího vývoje a ponaučení do budoucna.

Další informace:

Foto: Rada EU