SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU uspěla v jednání o biodiverzitě

Kdy: 18.10.2010 - 29.10.2010, Kde: Nagoja, Japonsko

Úspěch mezinárodní konference o biologické rozmanitosti potvrdil odhodlání chránit světové přírodní bohatství.

Rok biodiverzity, kterým OSN vyhlásila letošní rok, je rokem úspěšným. Je to především díky dohodě, které dosáhla mezinárodní konference v japonské Nagoji. Její úspěch je potvrzením odhodlání chránit světové přírodní bohatství a náznakem nové cesty pro budoucnost politiky ochrany životního prostředí.

Na 8000 účastníků zastupujících 193 smluvních stran dokázalo v Nagoji v rámci 10. konference Smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP10 CBD) ve dnech 18. až 29. října 2010 nalézt shodu nad oblastmi, které jsou prioritní pro zastavení úbytku rostlinných a živočišných druhů a pro zachování správné funkce ekosystémů. Ty především umožňují  život na Zemi v podobě, jaký dnes známe.

Z hlediska ochrany životního prostředí jde také o významný krok k posílení jednotného postupu na mezinárodní úrovni. Úspěšným výsledkem byl totiž překročen stín známější, avšak méně úspěšné konference o ochraně klimatu, která se uskutečnila v Kodani v prosinci 2009.

Jednání konference v Nagoji, kterému předcházela dlouhá a náročná příprava (například v případě Protokolu o genetických zdrojích jde až o 12 let přípravy), vyvrcholilo dosažením dohody u třech základních cílů:

  1. přijetí nového desetiletého Strategického plánu CBD pro ochranu mezinárodní a národní biodiverzity;
  2. vytvoření strategie k mobilizaci zdrojů, která by měla vést k nárůstu rozvojové pomoci zacílené na ochranu biodiverzity; a
  3. schválení nového mezinárodního protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a sdílení přínosů z jejich používání (protokol ABS).

Dohoda na těchto třech hlavních cílech nastavuje rámec, který by v budoucnu neměl sloužit pouze pro úmluvy přímo související s biodiverzitou, ale pro celý systém Organizace spojených národů.

Dosažení shody představuje velký úspěch také pro Evropskou unii a její vyjednávací týmy. Evropská unie si již v březnu 2010 stanovila velice ambiciózní cíl ochrany biodiverzity a potvrzením na mezinárodní úrovni se podařilo tento cíl pevně zakotvit také v mezinárodním procesu ochrany přírodního bohatství.

Smluvní strany se pro naplnění dohody zavázaly vytvořit do dvou let národní strategie a akčních plány pro jeho implementaci. Strategie bude vytvořena také na úrovni Evropské unie a posléze implementována akčními plány jak na úrovni EU, tak na úrovni jednotlivých členských států. Její představení Evropskou komisí se očekává v prosinci 2010.

Nejdůležitější prvky dohody

Nový desetiletý Strategický plán CBD v sobě zahrnuje 20 hlavních cílů. Ty jsou rozděleny do pěti strategických oblastí a zaměřeny na příčiny úbytku biodiverzity, redukci tlaku na biodiverzitu, zachování biodiverzity na všech úrovních, posílení přínosů ze zachování biodiverzity a dostatečné budování kapacity.

Smluvní strany tak například mají snížit tempo ztráty přírodních oblastí (včetně lesů) přinejmenším o polovinu, a kde je to možné, tak je zcela zastavit, a také dosáhnout cíle stanovení 17% vnitrozemských chráněných území a 10% mořských a pobřežních chráněných oblastí. Vlády by dále měly obnovit přinejmenším 15% degradovaných přírodních území a vynaložit zvláštní úsilí při snižování tlaků, kterým čelí korálové útesy.

Co se týče finanční podpory Strategickému plánu, ten bude zahrnut do rámcové strategie mobilizace zdrojů. Do příštího setkání konference Smluvních stran, které se uskuteční v roce 2012 v Indii, bude nastaven a definován mechanismus pro identifikaci, uvolnění a správu finančních zdrojů. Smluvní strany se také dohodly na nárůstu finanční podpory při implementaci všech oblastí CBD.

Třetím zásadním úspěchem nagojského jednání je přijetí mezinárodního protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a sdílení přínosů z jejich používání (protokol ABS). Protokol vytváří rámec pro vyvážení přístupu ke genetickým zdrojům (ten musí být udělen na základě předchozího souhlasu a vzájemně dohodnutých podmínek) na jedné straně a sdílení přínosů z jejich využívání na straně druhé. Protokol bude otevřen k podpisu smluvním stranám v příštím roce a jeho vstup v platnost se předpokládá v roce 2012.

Další informace:

Foto: Rada EU