SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Evropa chce recyklovat více odpadu

Kdy: 19.01.2011, Kde: Brusel

EU v průměru produkuje méně odpadu než dřív, ale v nakládání s ním má před sebou ještě dlouhou cestu.

Většina členských států Evropské unie produkuje stále více odpadu. Avšak díky vysokému poklesu ve čtyřech členských státech – ve Francii, Polsku, Rumunsku a Švédsku – poklesl celkový průměr produkce odpadu v Unii mezi roky 2006 až 2008 o téměř 10%. Není ale jasné, do jaké míry souvisí tento pokles s ekonomickou krizí, modifikací ohlašovacích povinností či samotné prevence vzniku odpadu.

To je jeden z údajů z hodnotící zprávy Evropské komise, která poukazuje na pokrok i nedostatky evropské politiky nakládání s odpadem. Komise ji vydala 19. ledna 2011 jako Sdělení o tématické strategii pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci. Doplňující pracovní dokument pak hodnotí naplňování tématické strategie o prevenci a recyklaci odpadů.

Tato tématická strategie byla přijata v roce 2005 s cílem přeměnit EU na recyklační společnost, která se snaží co nejvíce omezit tvorbu odpadu a zároveň vytvořený odpad využívá jako surovinu. Mezi její hlavní nástroje patří například podpora prevence vzniku odpadu, opětovného využívání a recyklace a modernizace existujícího právního rámce.

Nové hodnocení shrnuje hlavní pokrok v nakládání s odpady od roku 2005, přičemž na jednu stranu vyzdvihuje dosavadní přínos odpadové tématické strategie a opatření, která byla v jejím rámci dosud nastavena, avšak zároveň upozorňuje, že (zejména některé) státy Evropské unie budou muset vynaložit výrazné úsilí ke splnění všech nastavených cílů.

V části zprávy, která se věnuje míře dosažení cílů tématické strategie, je uveden obecný přehled dosavadního vývoje v jednotlivých klíčových oblastech v jednotlivých členských státech – prevence, opětovné použití, recyklace, energetické využití a skládkování, a to i podle typu odpadu (domácnosti, průmyslový odpad, odpad ze stavebnictví atd.). Například produkce komunálního odpadu se v rámci sedmadvacítky stabilizovala zhruba na 524 kg na obyvatele (v roce 2008), avšak mezi jednotlivými členskými státy existují výrazné rozdíly (400 – 800kg na obyvatele).

Obecně je dle zprávy nezbytné posílit správné zavedení současné legislativy, což bude u mnoha členských států vyžadovat značné úsilí. Komise se v budoucnu mimo jiné dále zaměří na možnost prohlubování koordinace národních inspekcí u zařízení s přeshraničním rozsahem, na ekonomické pobídky pro používání recyklovaných materiálů, na zajištění větší konsistence mezi odpadovou a výrobní fází a na další relevantní aktivy, které by měly umožnit dosažení cílů v oblasti nakládání s odpady.

Další informace:

Foto: EK