SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak bude EU chránit životní prostředí?

Kdy: 11.06.2012, Kde: Lucemburk

Členské státy si vyměňují názory na způsoby, jak pokračovat v politice ochrany životního prostředí do roku 2020.

Budoucnost politiky životního prostředí se opět dostala do popředí diskuzí mezi členskými státy. Bylo to během zasedání Rady pro životní prostředí, které proběhlo v pondělí 11. června 2012 v Lucemburku. Blíží se totiž termín, ke kterému by měla Evropská komise připravit návrh již v pořadí sedmého Akčního programu pro životní prostředí.

Politický dokument v podobě závěrů Rady, který k tomuto tématu přijali ministři pod vedením dánského předsednictví, tak nastiňuje očekávání vývoje pro následujících několik let (očekává se návrh pro roky 2014 – 2020).

Narozdíl od běžné praxe, kdy jednání o tomto typu dokumentů probíhají za zavřenými dveřmi, je možné zhlédnout průběh debaty v rámci veřejného projednávání. Zdlouhavé diskuze k přesnému znění jednotlivých odstavců se mohou zdát na první pohled spíše jako zbytečné, je však třeba si uvědomit, že jde o jednomyslný politický vzkaz 27 členských států s jejich rozdílnými stanovisky a prioritami. Dohodnutý text tak většinou velice citlivě nastiňuje hranice přijatelnosti.

Nejsilnější politická diskuze proběhla tentokrát k otázce, jakým způsobem zapracovat do nového návrhu oblast klimatu a s ní spojených středně a dlouhodobých závazků a cílů. Zatímco ambicióznější státy jako Belgie či Francie požadovaly, aby byla nedílnou součástí návrhu Cestovní mapa pro přechod k nízkouhlíkové ekonomice, delegace Polska se postavila zásadně proti, neboť jde o dokument, který během politických jednání již několikrát odmítla polská delegace. Výsledný text v tomto směru nakonec v rámci kompromisu odkazuje na již přijaté závěry Evropské rady z letošního března, které podporují pokrok v nízkouhlíkové strategii EU do roku 2050.

Obecně pak členské státy v přijatých závěrech apelují na Evropskou komisi, aby další vývoj politiky životního prostředí byl propojen s existujícími strategiemi (Strategie Evropa 2020) a aby spočíval především na zlepšení stávající legislativy a doplnění nových iniciativ v oblastech, které zatím nejsou dostatečně pokryty (například adaptace na změnu klimatu, biodiverzita, městské prostředí či chemické látky).

Další krok je tedy na Evropské komisi. Ta přes počáteční neochotu zavazovat se k vydání nového nařízení na konci roku 2011 přislíbila, že by se měl návrh na jednacích stolech objevit do konce roku 2012. Tradiční role při předkládání návrhů je totiž v její pravomoci, a to včetně obsahu nové legislativy. Jakým způsobem se politická výzva členských států do nového rámce pro politiku životního prostředí promítne bude tedy známo v průběhu podzimu, následovat pak budou další kola jednání, tentokrát i s účastí Evropského parlamentu.

Další informace:

Foto: Rada EU - Fotolia