SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak čistý je vzduch ve vašem regionu?

Kdy: 14.06.2011, Kde: Brusel

Evropská komise zveřejnila online mapy znečištění ovzduší z rozptýlených zdrojů.

Nové online mapy, které na začátku června představila Evropská komise společně s Evropskou agenturou pro životní prostředí, umožní občanům přesně sledovat hlavní rozptýlené zdroje znečištění ovzduší v jejich okolí.

Nové mapy ukazují, kde dochází k vypouštění některých znečišťujících látek, a doplňují tak už stávající dostupné údaje o emisích z jednotlivých průmyslových závodů (ty jsou obsažené v evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek: E-PRTR).

Informace, které občané mohou z nově dostupných údajů získat, umožní zvýšit povědomí o zdrojích, ze kterých znečištění ovzduší v jejich okolí pochází. To jim dovolí zapojit se odpovědně do všech rozhodovacích procesů o dalším rozvoji v jejich okolí a efektivně chránit zdraví, především u dětí a dalších rizikových skupin obyvatel, např. lidí s onemocněním dýchacích cest.

Informace o znečištění způsobeném průmyslovými zařízeními jsou už od roku 2009 dostupné v Registru E-PRTR, zřízeném na základě Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR) Aarhuské úmluvy. Vedle informací o těchto bodových zdrojích znečištění lze tak nyní nově nalézt informace o emisích ze silniční, lodní a letecké dopravy, vytápění budov, zemědělství a malých podniků (rozptýlené zdroje). Mapy obsahují podrobnosti o oxidech dusíku (NOX), oxidech síry (SOX), oxidu uhelnatém (CO), amoniaku (NH3) a o částicích (PM10).

Další informace:

Foto: EK