SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Klimatická jednání vystoupila ze stínu Kodaně

Kdy: 29.11.2010 - 10.12.2010, Kde: Cancún, Mexiko

Téměř dvě stovky států na klimatické konferenci OSN dosáhly kompromisu.

Přes počáteční skepsi k dalšímu pokroku mezinárodních jednání o ochraně klimatu, zejména s ohledem na neuspokojivý výsledek jednání v Kodani, se na jednání v Cancúnu podařil průlom. Na 16. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 6. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu v mexickém Cancúnu přijali zástupci téměř dvou set států tzv. Cancúnskou dohodu (Cancún Agreement).

Naprostá většina států přítomných na jednání v Cancúnu potvrdila ochotu pracovat na přípravě nové dohody ochraně klimatu s cílem ukončit jednání uzavřením této dohody na konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP 17/CMP7) v Durbanu (Jihoafrická republika) na konci příštího roku.

Na jednání v Cancúnu se podařilo zejména formálně potvrdit obsah Kodaňské dohody loňského roku; Kodaňská dohoda nebyla dosud formálně přijata formou rozhodnutí smluvních stran Úmluvy, a proto měla pouze formu politické deklarace. Byl tak potvrzen nejen cíl nepřekročit nárůst globální teploty o více jak 2º C, ale i dobrovolné redukční cíle jednotlivých zemí či potvrzena částka 100 miliard dolarů ročně, která bude do roku 2020 poskytnuta na pomoc rozvojovým zemím.

Zásadním prvkem dohody z Cancúnu je založení nového Zeleného klimatického fondu a dále programu pro adaptace a přenos technologií, určených na pomoc rozvojovým zemím. Dohodnuty byly také podrobnosti postupného zpomalení a zastavení odlesňování (REDD+). Rozvojové země budou nově zavázány k pravidelnému předkládání emisních inventur a k přezkumu možností snižování emisí.

I přes tento významný pokrok je třeba před uzavřením nové dohody vyřešit celou řadu dalších zásadních otázek, hlavně cíle redukce emisí skleníkových plynů a povinné závazky některých rozvojových zemí. To už ale bude úkolem pro následující konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy o změně klimatu (COP 17/CMP7), která se bude konat na konci roku 2011 v jihoafrickém Durbanu.

Další informace:

Foto: COP16