SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Maraton přípravných jednání o klimatu je u konce

Kdy: 28.10.2010 - 29.10.2010, Kde: Brusel

Nadcházející světová konference v Cancúnu je mezikrokem k uzavření nové mezinárodní dohody.

Evropská unie dokončila maraton přípravných jednání před zahájením konference o ochraně klimatu v mexickém Cancúnu. Ministři životního prostředí dohodli základní teze vystupování Evropské unie pro jednání v Cancúnu na jednání Rady pro životní prostředí ve čtvrtek 14. října 2010 v Lucemburku. Vyjednávací pozici i taktiku EU následně stvrdili hlavy států a vlád na jednání Evropské rady ve dnech 28. a 29. října 2010.

Vzhledem k obtížnému vyjednávacímu procesu se od jednání v Cancúnu neočekává uzavření nové mezinárodní dohody. Evropská unie bude nicméně trvat alespoň na částečném pokroku v jednání a bude usilovat o dosažení dohody v následujících oblastech: adaptace na změnu klimatu, mitigace (neboli snižování emisí skleníkových plynů), podpora moderních nízkouhlíkových technologií, základní otázky financování, dále snižování emisí skleníkových plynů z odlesňování a degradace lesů (tzv. REDD+) a také pravidla sledování, vykazování a ověřování emisí (tzv. monitoring, reporting a verifikace emisí, MRV).

Evropská unie před jednáním v Cancúnu jasně deklaruje, že pro globální řešení problematiky ochrany klimatu je zásadní co nejrychlejší uzavření nové multilaterální dohody o ochraně klimatu v rámci OSN. Vzhledem ke zpoždění vyjednávání ale EU připouští i prověření možnosti přijetí dalšího kontrolního období Kjótského protokolu, jehož platnost vyprší v roce 2012, ovšem pouze za splnění několika zásadních podmínek (např. zapojení všech významných světových znečišťovatelů). Základním prvkem nové dohody musí být v každém případě závazek nezvýšení globální teploty o více než 2° C, zakotvený už v Kodaňské dohodě z prosince 2009.

Jednání v Cancúnu se uskuteční jako 16. Zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UN FCCC) a 6. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu ve dnech 29. listopadu až 10. prosince 2010.

Další informace:

Foto: COP 16