SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nová pravidla pro emise zlepší prevenci znečištění

Kdy: 07.07.2010, Kde: Štrasburk

Evropská unie vyjasnila pravidla v oblasti průmyslových emisí. Díky tomu se zlepší ochrana životního prostředí i zdraví obyvatel.

Přísnější limity na znečišťování ovzduší, ale především jasnější pravidla a zajištění vyrovnanějších podmínek pro průmyslová zařízení. To jsou hlavní rysy nové revize směrnice o průmyslových emisích (systém integrované prevence a omezování znečištění), kterou ve středu 7. července 2010 zpečetil na svém plenárním zasedání ve Štrasburku Evropský parlament. Dohodu s ním za členské státy dokončilo v posledních týdnech španělské předsednictví v Radě EU.

Úspěšnému projednání návrhu vysoce přispělo i české předsednictví v Radě EU. To na jaře 2009 po intenzivní práci přivedlo k dohodě členské státy Unie. Právě na této pozici je založena výsledná dohoda s Evropským parlamentem.

Nová revidovaná legislativa pomůže zvýšit ochranu obyvatel EU od negativních dopadů průmyslových emisí a přinese nesporná zlepšení pro fungování stávajícího systému integrované prevence. Nová právní úprava by měla vejít v platnost koncem roku 2010 s tím, že přísnější emisní limity se budou zavádět postupně podle typu průmyslového zařízení. Při projednávání se podařilo zajistit důslednější ochranu životního prostředí, ale zároveň minimalizovat dopady na konkurenceschopnost průmyslových zařízení po celé Unii.

Nová směrnice byla jedním z nejtvrdších legislativních oříšků posledních let. Její projednávání trvalo dva a půl roku, Evropská komise totiž předložila návrh revize již 21. prosince 2007. Revizí dochází k zahrnutí sedmi doposud samostatných směrnic (týkajících se integrované prevence a omezování znečištění, velkých spalovacích zařízení, těkavých rozpouštědel, spalování odpadu a oxidu titaničitého) do jednoho právního předpisu.

Nejdůležitějšími oblastmi při projednávání byly části týkající se integrované prevence (IPPC) a velkých spalovacích zařízení (LCP). V rámci revize IPPC byly upraveny definice některých základních pojmů a ujasněny postupy, zejména při stanovování podmínek provozu a inspekcí průmyslových zařízení i při posuzování stavu půdy a podzemních vod. Byla zpřesněna role referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) v povolovacím procesu. U velkých spalovacích zařízení byly řešeny zejména nové emisní limity pro hlavní znečišťující látky a jejich účinnost.

Další informace:

Foto: EK