SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nová pravidla zlepší zacházení s elektronickým odpadem

Kdy: 19.01.2012, Kde: Brusel

Evropský parlament posvětil dohodu s členskými státy k elektroodpadu a k biocidům

S vysloužilým elektrickým a elektronickým zařízením se bude v EU zacházet podle nových pravidel. Dohodly se na nich členské státy Unie s Evropským parlamentem. Ten dohodu k revizi směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních potvrdil na plenárním zasedání 19. ledna 2012.

Revize směrnice začala již v roce 2009 během českého předsednictví v Radě Evropské unie. Jejím účelem je zejména odstranění přebytečné administrativní zátěže a snížení nákladů pro firmy. Pravidla ale mají zároveň zajistit lepší využívání drahých surovin, například vzácných kovů, které dosud často končí na ilegálních skládkách.

Proto nová pravidla zvyšují ambice cíle sběru a možnost recyklace cenných látek či celých použitých elektrozařízení. V současné době je totiž v EU patřičně sbírána a zpracovávána nanejvýš pouze třetina elektroodpadu, a to ještě podle optimistických odhadů. Zbytek je často ilegálně vyvážen a končí na skládkách v rozvojovém světě. To by se mělo změnit: členské státy EU se dohodly, že do roku 2019 zajistí správné zacházení s alespoň 85 % vysloužilých elektronických zařízení. Jedním z konkrétních přínosů pro občany je i možnost odevzdání malých elektrozařízení přímo u prodejců, a to bez povinnosti nákupu nového spotřebiče.

Vzhledem k rychlému technologickému pokroku a vývoji nových typů produktů se směrnice nyní vztahuje i na nové typy elektrozařízení zařízení, například na fotovoltaické panely.

Původní směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních vstoupila v platnost v roce 2003. Jejím prvotním účelem bylo zajistit zpětný odběr a co možná nejvyšší znovuvyužití či recyklaci elektroodpadu.

Nynější dohodu musí ještě formálně potvrdit Rada EU, tedy členské státy. Revidovaná směrnice pak vstoupí v platnost publikováním v Úředním věstníku Evropské unie pravděpodobně v polovině roku 2012.

Nová pravidla pro biocidy

Evropský parlament na stejném plenárním zasedání potvrdil také dohodu k nařízení o uvádění biocidních látek na trh, které zavádí pravidla pro omezení rizika poškození životního prostředí či zdraví lidí způsobeného biocidními látkami. I toto nařízení vstoupí v platnost až po formálním potvrzení výsledné dohody Radou Evropské unie, pravděpodobně v polovině roku 2012.

 

Další informace:

Foto: EK