SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ochrana životního prostředí dostala zelenou

Kdy: 15.03.2010, Kde: Brusel

Ministři životního prostředí podpořili dlouhodobou vizi pro ochranu biodiverzity.

Členské státy Evropské unie schválily na zasedání ministrů životního prostředí v pondělí 15. března 2010 závěry Rady k ochraně biodiverzity. Stanovili v nich nový cíl pro Evropskou unii, kterým je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb v rámci EU do roku 2020, a zároveň podpořili dlouhodobou vizi pro ochranu přírody do roku 2050.

Tím se téma biodiverzity dostává zpět mezi nejdůležitější body politické agendy v oblasti životního prostředí. Členské státy Unie tak vyjádřily odhodlání pokračovat v aktivitách, které povedou k zachování přírodního bohatství Evropy a umožní EU pokračovat v aktivitách i na mezinárodní úrovni. Nedílnou součástí závěrů je návrh základních elementů pozice EU pro vyjednávání o mezinárodním režimu pro přístup ke genetickým zdrojům a sdílení přínosů z jejich využívání.

Rada schválila i závěry k problematice klimatu. V nich vyhodnotila výsledky konference v Kodani z prosince 2009 a zároveň zdůraznila nutnost okamžité implementace Kodaňské dohody. Rada také vyzvala Evropskou komisi k přípravě studie srovnatelnosti redukce emisí skleníkových plynů dle Kodaňské dohody a k vypracování zprávy o dopadech podmíněného přechodu Evropské unie na závazek 30% snížení emisí EU.

Během oběda ministři diskutovali klíčové elementy vyjednávání nové mezinárodní dohody o ochraně klimatu. Jednání Rady se také krátce zúčastnil mexický ministr životního prostředí Juan Rafael Elvira Quesada, který informoval o přípravách na 16. setkání smluvních stran Rámcové úmluvy o změně klimatu OSN. To se uskuteční na přelomu listopadu a prosince 2010 v Cancúnu.

V rámci nabitého programu ministři poprvé veřejně diskutovali i o novém návrhu nařízení na snížení emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel. Veřejná debata k tomuto tématu se uskutečnila dne 17. března 2010 také ve výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu. Výsledky obou debat budou zásadní pro průběh dalších legislativních prací, které budou mít za cíl sblížení pozic Rady a Parlamentu v rámci prvního čtení.

Foto: Evropská komise