SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prioritou Španělů je ochrana klimatu a biodiverzity

Pro španělské předsednictví v Radě EU je životní prostředí jednou z prioritních oblastí. Španělsko mimo jiné připraví pozici Evropské unie pro další sérii mezinárodních jednání o klimatické změně a ochraně biodiverzity.

Hned od ledna, kdy se ujalo předsednictví, se Španělsko v oblasti změny klimatu zaměří na vyhodnocení výsledku jednání konference o změně klimatu v Kodani v prosinci 2009 a přípravě pozic Evropské unie na další sérii mezinárodních jednání, která by měla na konci roku 2010 vést k uzavření nové dohody o ochraně klimatu. Španělé se také chystají upřít pozornost na propojení problematiky ochrany klimatu a zvyšování energetické účinnosti, a dále na nutnost adaptace na změnu klimatu.

Další významnou prioritou španělského předsednictví je ochrana biodiverzity, a to zvláště stanovení nového cíle pro ochranu biodiverzity a příprava na summit o ochraně biologické rozmanitosti, který proběhne na podzim roku 2010 v Japonsku. Důležitým tématem předsednictví bude také nakládání s vodními zdroji.

V rámci legislativního procesu Evropské unie v oblasti životního prostředí chtějí Španělé pokračovat v projednávání následujících předpisů:

  1. směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních,
  2. směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních,
  3. nařízení o redukci emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel,
  4. nařízení o uvádění biocidních přípravků na trh, a
  5. směrnice o ochraně půd.

V tomto půlroce také začne druhé čtení směrnice o průmyslových emisích. Program předsednictví v oblasti životního prostředí bude také odrážet případné nové návrhy a strategie, které budou v průběhu roku 2010 předloženy nastupující Evropskou komisí. 

Jednání Rady pro životní prostředí se uskuteční dne 15. března 2010 v Bruselu a dne 21. června 2010 v Lucemburku. Španělé také pozvali ministry životního prostředí na neformální Radu do Sevilly ve dnech 15.-17. ledna 2010.

Více informací najdete na stránkách španělského předsednictví v Radě EU.