SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přípravky proti škůdcům mají být bezpečnější

Kdy: 20.12.2010, Kde: Brusel

Členské státy se shodly na zpřísnění pravidel pro uvádění biocidů na trh. Zbývá souhlas Evropského parlamentu.

Chemikálie proti škůdcům i předměty denní potřeby, při jejichž výrobě jsou takové prostředky používány, by v budoucnu měly být bezpečnější. Ministři životního prostředí členských zemí EU totiž dosáhli dohody na novém nařízení o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání.

Nařízení pokrývá širokou škálu přípravků – od chemikálií proti hmyzu až po desinfekční prostředky. Návrh zavádí identifikaci účinných látek, jejichž použití bude v biocidních přípravcích zakázáno či omezeno. Jde o látky, které mohou způsobit například rakovinu, neplodnost či jiné vážné zdravotní komplikace. Omezení se bude týkat i použití těchto látek ve výrobě či údržbě předmětů pravidelné potřeby – například čalouněného nábytku, textilií či spacích pytlů.

Návrh přináší i další změny, které mají za cíl zlepšit dosavadní systém fungování systému uvádění biocidních přípravků na trh. Jde například o zavedení možnosti jednotného povolení na evropské úrovni, zjednodušení procedury povolování biocidních přípravků, posílení funkce vzájemného uznávání povolených biocidů, zavedení povinného sdílení údajů z testů prováděných na obratlovcích či zlepšení ochrany údajů.

Tento návrh je institucemi projednáván od roku 2009, kdy byl představen Evropskou komisí, a Rada EU nyní dosažením politické shody uzavřela první čtení. Připravila tak pozici pro vyjednávání s Evropským parlamentem, které se uskuteční v rámci čtení druhého během nadcházejících předsednictví (předpoklad 2. polovina roku 2011).

Právě toto nařízení bylo hlavním tématem Rady pro životní prostředí – poslední schůzky Rady za končícího belgického předsednictví. Ministři se na ni sešli v pondělí 20. prosince 2010. Českou delegaci vedla 1. náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková.

Právě belgické předsednictví pak ministrům předložilo zprávu o pokroku prací nad dalším projednávaným legislativním návrhem – směrnicí k elektrickému a elektronickému odpadu, jehož projednávání bude pokračovat během následujícího maďarského předsednictví.

V rámci představení Zprávy o pokroku k návrhu nařízení o možnosti členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území podpořila většina ministrů pokračování projednávání předloženého návrhu. Svou podporu však ministři podmínili předložením doplňujících informací ze strany Evropské komise, především pak požadavkem na konkrétní příklady pro odůvodnění možného zákazu.

V nelegislativní části jednání reagovali ministři přijetím několika závěrů Rady na hlavní výzvy v oblasti životního prostředí. Během jednání byly přijaty závěry Rady k úspěšné konferenci o ochraně biologické rozmanitosti, která se uskutečnila v listopadu 2010 v japonské Nagoji. Na základě dohody na mezinárodní úrovni je nyní potřeba převést dojednané závazky do politik jednotlivých členských států a Evropské unie. Dále byl přijat příspěvek ministrů životního prostředí do debaty o udržitelnosti zdrojů, ve formě závěrů Rady k udržitelné spotřebě a výrobě, která by měla představovat jeden ze zásadních elementů nové strategie EU v této oblasti. Ministři také závěry Rady vyzvali Evropskou komisi k pokračování prací nad uceleným rámcem pro politiku životního prostředí, který by měl být představen v podobě nového 7. akčního plánu pro životní prostředí.

V odpolední části by pak ministři v rámci debaty zhodnotili výsledek konference k ochraně klimatu, která se uskutečnila od 29. listopadu do 10. prosince 2010 v mexickém Cancúnu.

Další zasedání Rady pro životní prostředí se uskuteční 14. března 2011, a to již pod taktovkou maďarského předsednictví.

Foto: EK