SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stav půdy v EU se stále zhoršuje

Kdy: 22.02.2012, Kde: Brusel

Komise vydala alarmující zprávy ve snaze rozhýbat zablokovaná jednání mezi členskými státy.

Evropská komise vydala počátkem února 2012 dvě zprávy o stavu půdy v Evropské unii. Přesto, že by se mohlo zdát, že se jedná o jednu z obvyklých aktivit, přitáhly vydané zprávy přece jen poněkud více pozornosti, než je tomu u podobných publikací běžné.

Hlavním důvodem je již několik let zablokované projednávání návrhu rámcové směrnice o půdách, který Evropská komise předložila již v roce 2006. Od té doby se již několik po sobě jdoucích předsednictví v Radě EU pokoušelo dosáhnout shody (včetně českého předsednictví v roce 2009). Během komplikovaných jednání se však nepodařilo překonat nesouhlas několika států včetně Německa, Francie či Velké Británie. Aktivita Evropské komise se tedy také dá mimo jiné považovat za snahu znovu tuto otázku otevřít na nejvyšší politické úrovni.

Dle zjištění, která jsou ve zprávách shrnuta, k tomu má Komise pádné důvody. Zprávy zdůrazňují, že v posledních deseti letech došlo k dalšímu zhoršení stavu půd a to především následkem pokračující eroze, záborů volné půdy (především stavební činnosti) a acidifikace. Pokud se nepodaří změnit přístup k využívání půdy, budou se tyto negativní trendy nadále prohlubovat. To může mít dalekosáhlé negativní důsledky jak pro životní prostředí, tak pro zemědělství nebo průmyslové činnosti. Jedním z problémů jsou také chybějící data ohledně kvality evropské půdy, což neumožňuje nastavit potřebná opatření, která by mohla vést ke zlepšení stavu.  

V situaci, kdy zůstává návrh směrnice na politické úrovni zablokován, je náhradním řešením snaha o prohloubení a prosazení již existujících opatření. Co tedy Evropská komise chystá? V první polovině tohoto roku by měla vydat pokyny pro předcházení záborů, které budou určeny jak pro národní, tak i regionální a místní orgány. Dále problematiku půdy zahrne do nově připravované revize směrnice o posuzování dopadů na životní prostředí a nových pravidel pro emise.

Pro zájemce o danou problematiku pořádá Evropská komise konferenci na vysoké úrovni na téma „Remediace půdy a její zábory“, která se uskuteční ve dnech 11. a 12. května 2012 v Bruselu. Konference je určena i odborné veřejnosti. Je bez poplatků, ale k dispozici je pouze 400 míst. Zda snahy Evropské komise povedou k rozhýbání politických vyjednávání zatím zůstává otevřenou otázkou.

 

Další informace:

Foto: EK