SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Unie chce lépe využívat přírodní zdroje

Kdy: 20.09.2011, Kde: Brusel

Komise rozpracovala cestovní mapu, podle které by EU měla přecházet k udržitelné ekonomice.

Jak zajistit růst a prosperitu Evropské unie a jejích členských států, a zároveň šetrné využívání přírodních zdrojů? Jak zajistit, že úsporná a přitom konkurenceschopná výroba bude pomáhat nejen ke snižování zátěže životního prostředí, ale například i k vytváření nových pracovních míst?

To jsou otázky, na které se zaměřila nová „cestovní mapa“ Evropské komise k efektivnějšímu využívání zdrojů – tedy jakýsi návod, jímž by se Evropská unie měla řídit na cestě k transformaci na udržitelnou ekonomiku. Komise dokumentem vydaným 20. září 2011 reaguje na požadavek členských států a rozpracovává detailní parametry cestovní mapy. Základem je předpoklad, že přírodní zdroje jako například nerostné suroviny, energie, půda, voda, ale i biodiverzita jsou hybatelem ekonomického rozvoje. Jejich nedostatek, který se v některých specifických zdrojích už projevuje, se proto může stát pro další rozvoj brzdou. 

Dokument Evropské komise se zaměřil především na ty ekonomické sektory, které spotřebovávají nejvíce surovin či mají na přírodní zdroje největší vliv. Mezi sektory, jejichž společné působení je za poškozování přírodních zdrojů odpovědné ze 70–80 %, patří produkce potravin, stavebnictví a doprava. 

K vyšší efektivitě nakládání se zdroji navrhuje Evropská komise tři kroky: zpracování indikátorů, identifikaci nástrojů a stanovení cílů. Podle zpracovaných indikátorů bude možné průběžně sledovat vývoj spotřeby či poškození určitých zdrojů. Stěžejní částí návrhu je identifikace a podpora stávajících či vytvoření nových nástrojů, s jejichž pomocí bude možné zajistit udržitelný růst evropské ekonomiky. Patří mezi ně podpora inovací, právní nástroje, ekodesign, zelené veřejné zakázky, změna chování spotřebitelů a mnoho dalších. Pomocí cílů bude možné vhodně nesměřovat a předvídat další vývoj.

Další informace:

Foto: EK