SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Lidé na stálém zastoupení

Vedoucí Stálého zastoupení ČR při EU
stálý představitel ČR při EU
velvyslanec v COREPER II

Martin Povejšil
velvyslanec
tel.: +32 2 2139 114
e-mail: martin_povejsil(at)mzv.cz
 

Kancelář COREPER II

Jakub Utěšený
Antici

koordinace Coreper II
tel.: +32 2 2139 156
e-mail: jakub_uteseny(at)mzv.cz
  Livia Tereniová
tajemnice stálého představitele
tel.: +32 2 2139 271
fax: +32 2 2139 185
e-mail: livia_tereniova(at)mzv.cz
Petra Kůrková
asistentka Coreper II
tel.: +32 2 2139 130
fax: +32 2 2139 185
e-mail: petra_kurkova(at)mzv.cz
  Silvie Romanová
asistentka stálého představitele
tel.: +32 2 2139 114
fax: +32 2 2139 185
e-mail: silvie_romanova(at)mzv.cz
 


Zástupce stálého představitele ČR při EU
stálý představitel ČR v COREPER I

Jakub Dürr
velvyslanec
tel.: +32 2 2139 120
e-mail: jakub_durr(at)mzv.cz
 

Kancelář COREPER I

Alice Krutilová
Mertens

koordinace Coreper I
tel.: +32 2 2139 128
e-mail: alice_krutilova(at)mzv.cz
   
Gabriela Brožková
asistentka Coreper I
tel.: +32 2 2139 126
fax: +32 2 2139 185
e-mail: gabriela_brozkova(at)mzv.cz
  Pavla Krejčová
asistentka zástupce stálého představitele ČR při EU
tel.: +32 2 2139 120
fax: +32 2 2139 185
e-mail: pavla_krejcova(at)mzv.cz
 


Stálý představitel v COPS


David Konecký
velvyslanec
tel.: +32 2 2139 106
e-mail: david_konecky(at)mzv.cz
 

Kancelář COPS

Juraj Fogada
Nicolaidis

koordinace COPS
tel.: +32 2 2139 198
e-mail: juraj_fogada(at)mzv.cz
   
Lenka Huschinová
asistentka COPS
tel.: +32 2 2139 124
fax: +32 2 2139 136
e-mail: lenka_huschinova(at)mzv.cz
  Eva Kousková
asistentka stálého představitele v COPS
tel.: +32 2 2139 106
fax: +32 2 2139 136
e-mail: cops_eu(at)mzv.cz, eva_kouskova(at)mzv.cz
 


Právní a komunikační úsek

 
Kristýna Najmanová
vedoucí úseku

právní poradenství v otázkách Coreper II, primárního práva EU, vnějších vztahů EU a SZBP a právně lingvistické revize
tel.: +32 2 2139 217
e-mail: kristyna_najmanova(at)mzv.cz
  Irena Viková
asistentka úseku
tel.: +32 2 2139 140
fax: +32 2 2139 287
e-mail: irena_vikova(at)mzv.cz
 
Magdaléna Kramperová
protokol, kulturní akce, návštěvy
tel.: +32 2 2139 164
e-mail: magdalena_kramperova(at)mzv.cz
  Pavla Papírníková
vztahy s Evropským parlamentem, všeobecné záležitosti
tel.: +32 2 2139 160
e-mail: pavla_papirnikova(at)mzv.cz
David Hadroušek
Coreper I, komitologie, porušení smlouvy
tel.: +32 2 2139 266
e-mail: david_hadrousek(at)mzv.cz
   
 

Komunikace

Michal Bucháček
tiskový mluvčí
tel.: +32 2 2139 245
GSM: +32 473 55 33 16
e-mail: michal_buchacek(at)mzv.cz
   
 


Úsek obchodní politiky

 
Anna Teličková
vedoucí úseku

Výbor pro obchodní politiku: stálí členové a zástupci, obchodně politická opatření
tel.: +32 2 2139 123
e-mail: anna_telickova(at)mzv.cz
   
 
Tomáš Babický
Výbor pro obchodní politiku: služby a investice, IPRs, textil, ocel (STIS), přístup na trhy třetích zemí, zboží dvojiho užití, vývozní úvěry
tel.: +32 2 2139 177
e-mail: tomas_babicky(at)mzv.cz
  Karel Lukeš
celní unie a celní spolupráce, GSP, WCO
tel.: +32 2 2139 221
e-mail: karel_lukes(at)mzv.cz
Blanka Soušková
vztahy se zeměmi ESVO, rozvojová spolupráce se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří
tel.: +32 2 2139 219
e-mail: blanka_souskova(at)mzv.cz
   
 


Úsek finanční politiky

     
Jakub Mazur
vedoucí úseku

Rada Ecofin, finanční perspektiva
tel.: +32 2 2139 167
e-mail: jakub_mazur(at)mzv.cz
  Iva Šourková
asistentka úseku
tel.: +32 2 2139 117
fax: +32 2 2139 287
e-mail: iva_sourkova(at)mzv.cz
 
Jana Baďová
rozpočet EU včetně systému vlastních zdrojů, Evropský účetní dvůr
tel.: +32 2 2139 268
e-mail: jana_badova(at)mzv.cz
  Lucie Bínová
finanční služby (sektor bankovnictví, pojišťovnictví kapitálový trh, tržní infrastruktura, cenné papíry, retailové finanční služby, platební služby )
tel.: +32 2 2139 152
e-mail: lucie_binova(at)mzv.cz
Tomáš Nejdl
Regionalní politika, strukturální fondy, politika soudržnosti
tel.: +32 2 2139 190
e-mail: tomas_nejdl(at)mzv.cz
 
Stanislav Schneidr
Politika soudržnosti po roce 2013 - vyjednávání legislativního rámce (národní delegát na pracovní skupině Rady), vyjednávání strategických a programových dokumentů
tel.: +32 2 2139 173
e-mail: stanislav_schneidr(at)mzv.cz
Jindřich Trejbal
hospodářská a měnová unie, statistika, Evropská investiční banka, vnější reprezentace v hospodářské a finanční oblasti, vnější finanční nástroje, finanční kontrola, praní špinavých peněz, Evropský úřad pro boj proti podvodům
tel.: +32 2 2139 171
e-mail: jindrich_trejbal(at)mzv.cz
  Vilém Tanzer
daňová politika a koordinace v EU, daně z příjmů, spotřební daně, DPH, zdanění energií, zdanění finančního sektoru, rozvoj a spolupráce daňové správy a potírání daňových podvodů, horizontální daňové otázky a vztahy vůči třetím zemím
tel.: +32 2 2139 149
e-mail: vilem_tanzer(at)mzv.cz
 


Úsek justice a vnitra

 
Bohumil Hnídek
vedoucí úseku

ochrana vnějších hranic, Schengen, hodnocení Schengenu, SIS
tel.: +32 2 2139 215
e-mail: bohumil_hnidek(at)mzv.cz
  Irena Viková
asistentka úseku
tel.: +32 2 2139 140
fax: +32 2 2139 287
e-mail: irena_vikova(at)mzv.cz
 
Karel Březina
policejní spolupráce, COSI, výměna informací, ochrana údajů, drogy
tel.: +32 2 2139 121
e-mail: karel_brezina(at)mzv.cz
  Lucie Hasnedlová
oblast vnitřní bezpečnosti, CATS, Prociv, vízová politika
tel.: +32 2 2139 125
e-mail: lucie_hasnedlova(at)mzv.cz
Jana Hofmannová
justiční spolupráce v civilních věcech, soukromé právo
tel.: +32 2 2139 118
e-mail: jana_hofmannova(at)mzv.cz
  Michal Koukal
azyl a migrace
tel.: +32 2 2139 169
e-mail: michal_koukal(at)mzv.cz
Michael Švarc
trestní právo hmotné a justiční spolupráce v trestních věcech
tel.: +32 2 2139 158
e-mail: michael_svarc(at)mzv.cz
 
 


Úsek zemědělství a životního prostředí

 
Jiří Jílek
vedoucí úseku

SZP - rozvoj venkova (EZFRV, Národní strategický plán, Národní program rozvoje venkova), Audity v oblasti SZP
tel.: +32 2 2139 216
e-mail: jiri_jilek(at)mzv.cz
   
 

Zemědělství

Jiří Šír
Mluvčí ve Zvláštním zemědělském výboru (SCA)

SZP – přímé platby, horizontální zemědělské otázky, Financování a monitoring SZP (SAPS, CNDP, EZOZF, EZZF, Agrifin)
tel: +32 2 2139 138
e-mail: jiri_sir(at)mzv.cz
   
Miloš Pinkas
EP v zemědělství/rybářství, SRP, EFF, EMFF, Ekologické zemědělství, Lesnictví, GMO, Codex Alimentarius, Potraviny, AgriFood výzkum, inovace a biotechnologie
tel.: +32 2 2139 223
e-mail: milos_pinkas(at)mzv.cz
  Jan Srb
SZP – STO, rostlinné a živočišné komodity, Politika jakosti a propagace, Veřejná podpora v zemědělství, Obchodní otázky a mezinárodní organizace v zemědělství, Potravinové zabezpečení
tel: +32 2 2139 211
e-mail: jan_srb(at)mzv.cz
Milan Malena
SCOFCAH, Pohoda zvířat, Veterinární oblast, Fytosanitární oblast, Krmiva, osiva a rozmnožovací materiál, Bezpečnost potravin
tel: +32 2 2139 199
e-mail: milan_malena(at)mzv.cz
   
 

Životní prostředí

Eva Plocek Kubešová
životní prostředí, udržitelný rozvoj a environmentální politika, ochrana ovzduší, změna klimatu, chemické látky
tel.: +32 2 2139 143
e-mail: eva_plocek-kubesova(at)mzv.cz
  Dagmar Zíková
životní prostředí, ochrana vod, odpady, GMO, biodiverzita, prevence a rizika znečištění
tel.: +32 2 2139 205
e-mail: dagmar_zikova(at)mzv.cz
Marcela Sálová
asistentka úseku
tel.: +32 2 2139 183
fax: +32 2 2139 184
e-mail: marcela_salova(at)mzv.cz
   
 


Úsek sektorových agend A

 
Roman Diatka
vedoucí úseku

vnitřní trh a konkurenceschopnost, volný pohyb služeb a usazování, evropský semestr, uznávání kvalifikací, digitální agenda, hry a sázky
tel.: +32 2 2139 127
e-mail: roman_diatka(at)mzv.cz
  Jiří Plocek
asistent úseku
tel.: +32 2 2139 181
fax: +32 2 2139 184
e-mail: jiri_plocek(at)mzv.cz
 

Rada pro konkurenceschopnost

Martin Fott
hospodářská soutěž, veřejná podpora, veřejné zakázky
tel. + 32 2 2139 269
e-mail: martin_fott(at)mzv.cz
  Kateřina Lízalová
volný pohyb zboží (technická harmonizace), zlepšení regulatorního prostředí
tel.: +32 2 2139 104
e-mail: katerina_lizalova(at)mzv.cz

Lucie Krčmářová
ochrana spotřebitele, průmyslová politika, malé a střední podnikání, cestovní ruch, inovace
tel.: +32 2 2139 264
e-mail: lucie_krcmarova(at)mzv.cz
  Michal Klučka
podpora podnikatelům, projekty vnější pomoci
tel.: +32 2 2139 213
e-mail: michal_klucka(at)mzv.cz
 

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku


Michaela Nimeřická
energetika, atomové otázky
tel.: +32 2 2139 148
e-mail: michaela_nimericka(at)mzv.cz
   
Jiří Veselý
silniční, železniční a letecká doprava, horizontální otázky, námořní a vnitrozemská vodní doprava
tel.: +32 2 2139 112
e-mail: jiri_vesely(at)mzv.cz
  Petra Holubičková
telekomunikace, poštovní služby, Galileo
tel.: +32 2 2139 188
e-mail: petra_holubickova@mzv.cz
 


Úsek sektorových agend B

 
Šárka Brábníková
vedoucí úseku

výzkum, vývoj
tel.: +32 2 2139 146
e-mail: sarka_brabnikova(at)mzv.cz
   
 
Eva Kafková
vzdělávání, kultura, mládež, audiovize, sport
tel.: +32 2 2139 137
e-mail: eva_kafkova(at)mzv.cz
  Eva Gottvaldová
veřejné zdraví, léčiva
tel.: +32 2 2139 163
e-mail: eva_gottvaldova(at)mzv.cz
Martina Němcová
duševní a průmyslové vlastnictví, právo společností
tel.: +32 2 2139 142
e-mail: martina_nemcova(at)mzv.cz
  Petra Silovská
sociální politika, rovné příležitosti žen a mužů a antidiskriminace, pracovní právo, koordinace sociálního zabezpečení, volný pohyb pracovníků
tel.: +32 2 2139 155
e-mail: petra_silovska(at)mzv.cz
Miroslav Fuchs
sociální ochrana, zaměstnanost a trh práce, volný pohyb pracovníků, pracovní právo
tel.: +32 2 2139 254
e-mail: miroslav_fuchs(at)mzv.cz
  Marcela Sálová
asistentka úseku
tel.: +32 2 2139 183
fax: +32 2 2139 184
e-mail: marcela_salova(at)mzv.cz
 


Úsek vnějších vztahů

 

Irena Götzová
vedoucí úseku

západní Balkán (COWEB)
tel.: +32 2 2139 263
e-mail: irena_gotzova(at)mzv.cz
   
 
Gabriela Boiteux Pilná
rozvojová spolupráce a humanitární pomoc (CODEV, COHAFA)
tel.: +32 2 2139 262
e-mail: gabriela_boiteux-pilna(at)mzv.cz
  Jindra Vyšinková
transatlantické vztahy (COTRA), Afrika (COAFR)
tel.: +32 2 2139 166
e-mail: jindra_vysinkova(at)mzv.cz

Andrea Votavová
Střední Východ/Záliv (MOG), rozšiřování EU (COELA)
tel.: +32 2 2139 261
e-mail: andrea_votavova(at)mzv.cz
  Jarmila Povejšilová
Asie a Oceánie, Latinská Amerika (COASI, COLAC)
tel.: +32 2 2139 159
e-mail: jarmila_povejsilova(at)mzv.cz
Lukáš Gjurič
Magreb/Mašrek (Severní Afrika, Unie pro Středomoří, Blízký východ - mírový proces)
tel.: +32 2 2139 260
e-mail: lukas_gjuric(at)mzv.cz
 
Jan Marian
východní Evropa a Střední Asie (COEST)
tel.: +32 2 2139 252
e-mail: jan_marian(at)mzv.cz
 
Administrativní a organizační záležitosti spojené s chodem úseku zajišťuje sekretariát sekce COPS.
 


Úsek společné zahraniční bezpečnostní politiky (SZBP), SBOP

 
Jana Kalimonová
vedoucí úseku

politicko-vojenské aspekty SBOP (PMG), vztahy EU-NATO, ESDC
lidská práva
tel.: +32 2 2139 154
e-mail: jana_kalimonova(at)mzv.cz
   
 
Ondřej Kovařík
obranný poradce - EDA
tel.: +32 2 2139 207
e-mail: ondrej_kovarik2(at)mzv.cz
  Matěj Růža
horizontální bezpečnostní otázky
tel.: +32 2 2139 102
e-mail: matej_ruza(at)mzv.cz
Lukáš Kruncl
horizontální otázky společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP/SBOP); právní, finanční a institucionální aspekty
tel.: +32 2 2139 193
e-mail: lukas_kruncl(at)mzv.cz
  Radim Samek
obranný poradce - PMG
tel.: +32 2 2139 182
e-mail: radim_samek(at)mzv.cz
Eva Kratochvílová
civilní aspekty SBOP (CIVCOM), vývozy konvenčních zbraní
tel.: +32 2 2139 197
e-mail: eva_kratochvilova(at)mzv.cz
  Dušan Lupuljev
satelitní středisko EU, obranný poradce pro strategické schopnosti
tel.: +32 2 2139 259
e-mail: dusan_lupuljev(at)mzv.cz
 
Administrativní a organizační záležitosti spojené s chodem úseku zajišťuje sekretariát sekce COPS.
 


Vojenský úsek

 
plukovník gšt. Zdeněk Čížek
vedoucí úseku

náčelník skupiny EU - zástupce vojenského představitele ČR při NATO a EU
tel.: +32 2 2139 162
e-mail: zdenek_cizek(at)mzv.cz
   
 
podplukovník Otakar Hrdina
starší styčný důstojník skupiny EU (EUMCWG)
tel.: +32 2 2139 270
e-mail: otakar_hrdina(at)mzv.cz
  podplukovník Martin Kráčovský
starší styčný důstojník skupiny EU (EUMCWG/HTF)
tel.: +32 2 2139 214
e-mail: martin_kracovsky(at)mzv.cz
podplukovník Martin Peša
starší styčný důstojník skupiny EU (EUMCWG)
tel.: +32 2 2139 191
e-mail: martin_pesa(at)mzv.cz
  nadpraporčík Drahomír Paďourek
vedoucí starší pracovník štábu skupiny EU sekretariát vojenského úseku
tel.: +32 2 2139 218
fax: +32 2 2139 136
e-mail: drahomir_padourek(at)mzv.cz
Tomáš Krampera
horizontální bezpečnostní otázky
tel.: +32 2 2139 208
e-mail: tomas_krampera(at)mzv.cz
   
 


Sekce vnitřního chodu
Vnitřní chod a personální agendy

Radek Machů
velvyslanecký rada
vedoucí sekce
tel.: +32 2 2139 212
e-mail: radek_machu(at)mzv.cz
   
 


Úsek administrativních a personálních záležitostí

 
Barbora Pláničková
vedoucí úseku

lidské zdroje, výběrová řízení do EU, vysílání národních expertů, stáže
tel.: +32 2 2139 202
e-mail: barbora_planickova(at)mzv.cz
   
 
Aleš Silovský
centrální sekretariát, personální agenda
tel.: +32 2 2139 212
e-mail: ales_silovsky(at)mzv.cz
  Olga Ulická
dokumentaristka
tel.: +32 2 2139 246
e-mail: olga_ulicka(at)mzv.cz
 


Úsek informačních technologií

 
Ondřej Gryc
vedoucí úseku

IT, CIO
tel.: +32 2 2139 255
e-mail: ondrej_gryc(at)mzv.cz
   
 
Pavel Krynický
IT konzultant, specialista
tel.: +32 2 2139 165
e-mail: pavel_krynicky(at)mzv.cz
  Karel Hala
IT konzultant, specialista
tel.: +32 2 2139 180
e-mail: karel_hala(at)mzv.cz
 


Finanční a majetkový úsek

 
Zdeněk Koudelka
vedoucí úseku

finanční operace a rozpočet SZ EU
tel.: +32 2 2139 132
e-mail: zdenek_koudelka(at)mzv.cz
   
 
Edita Václavíková ml.
bytová agenda, pracoviště majetkové správy
tel.: +32 2 2139 135
e-mail: edita_vaclavikova1(at)mzv.cz
  Edita Václavíková
hlavní finanční účetní
tel.: +32 2 2139 204
e-mail: edita_vaclavikova(at)mzv.cz
Ivana Kadlecová
finanční účetní
tel.: +32 2 2139 267
e-mail: ivana_kadlecova(at)mzv.cz
   
     
 


Provozně technický úsek

 
Marek Timár
vedoucí úseku

tel.: +32 2 2139 239
e-mail: marek_timar(at)mzv.cz
   
 

Jiří Vokál
pracoviště autoprovozu
tel.: +32 2 2139 139
e-mail: jiri_vokal(at)mzv.cz

Řidiči: Miloslav Kadlec, Josef Kohout, Josef Kolář

   
 
Recepční služba: David Petrák
Kuchař: Karel Mareš
Správa a údržba budov: Jaroslav Hudec, Petr Huschina, Jaroslav Maršík
Úklid: Simona Maršíková