SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Organizační struktura


Vedoucí Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii
Stálý představitel ČR při EU

 
Martin Povejšil
velvyslanec
 

Sekce COREPER II
Výbor stálých představitelů II


Martin Povejšil
velvyslanec
vedoucí Stálého zastoupení

Tel.: +32 2 2139 114
Fax: +32 2 2139 185

Antici:

Jakub Utěšený
Tel: +32 2 2139 156
Fax +32 2 2139 185Sekce COREPER I
Výbor stálých představitelů I


Jakub Dürr
velvyslanec
zástupce vedoucího SZ

Tel.: +32 2 2139 120
Fax: +32 2 2139 185

Mertens:

Alice Krutilová
Tel: +32 2 2139 128
Fax +32 2 2139 185Sekce COPS
Politický a bezpečnostní výbor


David Konecký
velvyslanec


Tel.: +32 2 2139 106
Fax: +32 2 2139 136

Nicolaidis:

Juraj Fogada
Tel: +32 2 2139 198
Fax +32 2 2139 136Sekce vnitřního chodu
Vnitřní chod a personální agendy


Radek Machů
velvyslanecký rada


Tel.: +32 2 2139 212
Fax: +32 2 2139 186


Právní a komunikační úsek


Kristýna Najmanová

Tel.: +32 2 2139 160
Fax: +32 2 2139 287


Úsek zemědělství a životního prostředí

Jiří Jílek

Tel: +32 2 2139 216
Fax: +32 2 2139 184


Úsek vnějších vztahů


Irena Götzová

Tel.: +32 2 2139 124
Fax: +32 2 2139 136


Úsek administrativních a personální záležitosti

Barbora Pláničková

Tel.: +32 2 2139 202
Fax: +32 2 2139 186


Úsek finanční politiky


Jakub Mazur

Tel.: +32 2 2139 167
Fax: +32 2 2139 287


Úsek sektorových agend A

Roman Diatka

Tel.: +32 2 2139 127
Fax: +32 2 2139 184


Úsek SZBP / SBOP

Jana Kalimonová

Tel.: +32 2 2139 124
Fax: +32 2 2139 136


Finanční a majetkový úsek

Zdeněk Koudelka

Tel.: +32 2 2139 132
Fax: +32 2 2139 186


Úsek obchodní politiky

Anna Teličková

Tel.: +32 2 2139 123
Fax: +32 2 2139 287

Úsek sektorových agend B

Šárka Brábníková

Tel.: +32 2 2139 146
Fax: +32 2 2139 184

Vojenský úsek

Zdeněk Čížek

Tel: +32 2 2139 162
Fax: +32 2 2139 136

Provozně technický úsek

Marek Timár

Tel.: +32 2 2139 239
Fax: +32 2 2139 186

Úsek justice a vnitra

Bohumil Hnídek

Tel.: +32 2 2139 215
Fax: +32 2 2139 287
Úsek informačních technologií

Ondřej Gryc

Tel.: +32 2 2139 255
Fax: +32 2 2139 186