SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Úkoly stálého zastoupení

Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii vzniklo k datu vstupu ČR do EU transformací ze Stálé mise ČR při Evropských společenstvích na základě usnesení vlády č. 208 z 27. února 2002. Statutárním představitelem a vedoucím Stálého zastoupení je mimořádný a zplnomocněný velvyslanec, stálý představitel ČR při EU, který působí také jako stálý zástupce České republiky ve Výboru stálých zástupců (COREPER II). Od 3. září 2012 je tímto představitelem Martin Povejšil.

Činnost Stálého zastoupení

Posláním Stálého zastoupení je zejména:

 • zastupovat zájmy ČR v orgánech a institucích EU;
 • dále posilovat pozici ČR ve strukturách EU, včetně odpovídající přítomnosti občanů ČR v unijních institucích;
 • vytvářet podmínky pro úspěšnou účast ČR na zasedáních nejvyšších orgánů EU (Rady ministrů, Evropská rada);
 • udržovat a prohlubovat pracovní kontakty s představiteli institucí EU, zastoupeními a SZ dalších zemí nebo nadnárodních a mezinárodních institucí a udržovat styky s občany ČR zaměstnanými či jinak působícími v institucích EU;
 • zajišťovat komunikaci mezi orgány státní správy ČR a institucemi EU;
 • podílet se na formulaci postupu ČR v jednotlivých orgánech EU;
 • předkládat ústředí návrhy postupu pro řešení odborných otázek vztahujících se k problémům řešeným v orgánech a institucích EU;
 • obsazovat jednání odborných orgánů EU ve spolupráci s orgány a institucemi v ústředí;
 • poskytovat podporu vyslaným delegacím ČR při jejich jednáních;
 • informovat ústředí o činnosti EU a zasílat odbornou dokumentaci a literaturu;
 • napomáhat zvýšení informovanosti o ČR a jejím členství v EU.

Činnost Stálého zastoupení vychází z priorit zahraniční politiky České republiky.

(Pramen: Organizační a provozní řád Stálého zastoupení ČR při EU z 15. 1. 2010)