SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Biologický odpad - kam s ním?

Kdy: 18.05.2010, Kde: Brusel

Evropská komise představila Sdělení k budoucnosti nakládání s biologickým odpadem.

Evropská komise vydala v úterý 18. května 2010 dlouho očekávané Sdělení k budoucnosti politiky v oblasti nakládání s biologickým odpadem. Tato problematika se dotýká široké veřejnosti, neboť biologický odpad v sobě zahrnuje odpad ze zahrad a parků, domácností, restaurací a obchodů, stejně jako z velkých zpracovatelských zařízení (nejde ovšem o dřevo a papír, neboli takzvaný biodegradabilní odpad). Jelikož jeho podíl na celkovém množství odpadů neustále stoupá, začínají být také otázky spojené s řešením likvidace tohoto typu odpadu palčivou otázkou.

Ve svém Sdělení Evropská komise nevidí v tomto okamžiku jako nejlepší řešení vypracování samostatného předpisu pro nakládání s biologickým odpadem, který by členským státům především stanovoval cíle pro sběr tohoto typu odpadu. Nový legislativní předpis by si kromě některých členských států přál také Evropský parlament. Důvodem pro váhavý postoj Komise jsou především rozdíly mezi členskými státy.

Místo toho se EK chce v současné době soustředit na vydání metodických pokynů k prevenci vzniku biologického odpadu a podporu dalších možností (např. výroba energie z odpadu, kompostování, podpora odděleného sběru atd.). Zvýšení podílu recyklace a opětovného využití by pak dle Sdělení mohlo znamenat důležitý přínos jak ekonomický, tak pro ochranu životního prostředí (například příspěvek 4 až 10 % redukčního cíle EU pro emise skleníkových plynů, který je stanoven pro sektory mimo systém obchodování s emisními povolenkami).  

Sdělením tak Evropská komise ukončila debaty o možném vydání nového legislativního předpisu a zároveň vyzvala členské státy EU k využití všech možností, které jim nabízí současná legislativa v oblasti odpadů (rámcová směrnice o odpadech, směrnice o skládkování atd.), aby došlo ke zlepšení situace s nakládáním s biologickým odpadem. Analýza dalších kroků do budoucna bude dále pokračovat a kompletní zpráva by měla být představena v roce 2014.

Další informace:

Foto: Rada EU