SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Češi se stále více zapojují do unijních projektů ve světě

Kdy: 08.09.2011, Kde: Brusel

Celkem přes 360 milionů korun z rozpočtu Unie získaly loni české subjekty, které se zapojily do projektů vnější spolupráce EU.

České subjekty uspěly v roce 2010 ve 22 výběrových řízeních a ve 12 výzvách k podání grantových žádostí vypsaných na realizaci projektů vnější spolupráce EU ve třetích zemích. Získaly tak z prostředků Evropské unie na financování svých aktivit celkem 362,5 milionů korun.

České firmy, státní administrativa a nevládní neziskové organizace tak prokázaly, že jsou schopny obstát v konkurenci z jiných členských států, a to včetně těch zkušenějších, kde zahraniční spolupráce EU je vnímána už jako tradiční zdroj exportních příležitostí a možností navázat na komerční a další aktivity v regionech mimo EU. České firmy byly tradičně úspěšné v energetickém sektoru, v oblasti jaderné ochrany a radiační bezpečnosti. Další uzavřené kontrakty se týkaly například dodávek očkovacích látek nebo poskytnutí finančních a auditorských služeb.

Získané granty byly převážně určeny na projekty k posílení občanské společnosti, lidských práv či projekty týkající se migrace. Z teritoriálního hlediska se vedle tradičních regionů východní Evropy, Kavkazu a západního Balkánu uplatnily české subjekty například i na Jamajce nebo v zemích Latinské Ameriky.

Finanční prostředky EU jsou rozdělovány na jednotlivé projekty na základě programovacích dokumentů, kde lze vysledovat, jaké rozvojové priority EU prosazuje a hodlá v příštích letech financovat. Výhodou pro zainteresované subjekty je, pokud se o plánované priority zahrnuté v programovacích dokumentech s předstihem zajímají. Vypsaná výběrová řízení či výzvy  k podání grantových žádostí jsou již pak pouhou třešinkou na dortu.

Obavy z administrativní zátěže jsou podle účastníků tendrů přehnané a samotné zvládnutí procesních postupů není o mnoho náročnější než obdobné řízení v tuzemsku. Kompletní procesní pravidla jsou obsažena v tzv. „Practical Guide to contract procedures for EU external actions“ (často používaná zkratka PRAG). Součástí průvodce je několik příloh, kde jsou jednotlivé požadavky rozpracovány detailně.

Jedinečným zdrojem aktuálních informací a užitečných kontaktů pro zájemce o účast v projektech financovaných z prostředků EU ve třetích zemích jsou pravidelné sektorové semináře v Bruselu. Jsou pořádány Stálými zastoupeními členských států při EU společně s podnikatelskými reprezentacemi a agenturami na podporu obchodu dvakrát ročně. Nabízejí informace o aktuálních programech zahraniční spolupráce EU, představují pravidla účasti v tendrech a umožňují navázání kontaktů a vytvoření konsorcií s potencionálními partnery z jiných členských států. Nejbližší sektorový seminář se koná 24. listopadu 2011, zaměřen bude tentokrát na sektor energetiky.

Podrobnější informace k problematice projektů vnější spolupráce EU naleznete na webových stránkách Stálého zastoupení „EU pro podnikatele“.