SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

cerninsky_palac
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika obhájila u Soudního dvora EU mj. i zákon o DPH

Vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie Martin Smolek předložil české vládě výroční zprávu o své činnosti za rok 2013.

Vládní zmocněnec, který působí v rámci odboru komunitárního práva Ministerstva zahraničních věcí ČR, ve zprávě informuje o řízeních před Soudním dvorem EU, do nichž se jménem ČR v roce 2013 aktivně zapojil. Největší část tvořila tzv. řízení o předběžné otázce, tedy žádostí národních soudů o výklad unijního práva Soudním dvorem EU. ČR se v roce 2013 zapojila do 49 řízení z celkových 420, což je v porovnání se srovnatelně velkými členskými státy nadprůměrný počet. Celkem 65 % vyjádření České republiky v těchto řízeních se shodovalo s konečným rozhodnutím Soudního dvora EU v konkrétní věci.

Výroční zpráva obsahuje také informaci o řízeních pro porušení povinnosti, vedených Evropskou komisí proti České republice. V roce 2013 byly zamítnuty dvě žaloby proti ČR, týkající se údajně nesprávného provedení směrnice EU z oblasti daně z přidané hodnoty do českého práva.  Tím se podařilo odvrátit negativní dopady žalob jak na státní rozpočet, tak na české podnikatele.

Díky úsilí vládního zmocněnce byla také výrazně snížena pokuta navržená České republice Evropskou komisí za pozdní provedení unijní směrnice o institucích zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Z původně navrhovaných téměř 3 milionů eur byla rozhodnutím Soudního dvora uložena pokuta pouze ve výši 250 tisíc euro (jedná se o historicky největší rozdíl mezi navrženou a skutečně uloženou pokutou).