SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cíl polského předsednictví: Evropa prosperující, bezpečná a otevřená

Kdy: 01.07.2011 - 31.12.2011, Kde: Brusel/Varšava

Polsko převzalo 1. července 2011 žezlo od Maďarů a během následujících šesti měsíců bude předsedat Radě EU.

Polská vláda postavila svůj předsednický program na rozvoji třech hlavních linií, a to hospodářského růstu, bezpečnosti a otevřenosti EU. V kontextu důsledků ekonomické krize v Evropě je v programu polského předsednictví prioritou prohlubování jednotného trhu, ale také důraz na silnou roli EU na mezinárodní scéně, včetně ambice posílit společnou bezpečnostní a obrannou politiku.

Evropa prosperující

V rámci první prioritní oblasti, kterou je Evropská integrace jako zdroj růstu, se polské předsednictví zaměří na prohlubování jednotného trhu a vyjednávání o víceleté finanční perspektivě. Pokud jde o jednotný trh, důraz bude kladen zejména na digitální služby, konkrétně se polská vláda chce zaměřit na odstraňování překážek při přeshraničních transakcích on-line či snahu snížit náklady za roaming. Poláci si uvědomují podíl malých a středních podniků na růstu HDP a budou prosazovat podporu opatření pro přístup podniků ke kapitálovým trhům.

Pokračování prací na méně nákladném a snadno dostupném patentovém systému EU je dalším důležitým úkolem polského předsednictví. Ten souvisí s ambicí plného využití duševního potenciálu, kde chce Polsko na evropské úrovni dát impuls k modernizaci univerzit, podpoře mobility mládeže a k dalšímu rozvoji vzdělávacích programů mobility, jako jsou Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci či Marie Curie.

Polsko si uvědomuje význam vyjednávání o víceleté finanční perspektivě, jejíž podoba předurčí z velké části tvář EU v nadcházející dekádě, a vyzdvihuje v této souvislosti kohezní politiku jako hlavní část investiční politiky EU.

Evropa bezpečná

Bezpečná Evropa je druhou hlavní oblastí polského předsednického programu. Poláci budou pokračovat v úsilí o znovunabytí důvěry ve finanční trhy a o zlepšení ekonomické správy, což bude v této oblasti opravdu hlavní prioritou.

Vnější dimenze energetické politiky je v popředí konceptu bezpečné Evropy v dnešním globálním světě. Analýza aktuálního stavu energetické politiky a doporučení pro vnější dimenzi energetiky jsou nezbytné pro přípravu nové energetické strategie pro nadcházející dekádu.

V rámci bezpečné Evropy se polské předsednictví zaměří také na ochranu hranic, konkrétně na finalizaci nařízení Frontex. Bezpečnost potravin je další velké téma, které je úzce spjato s rozhodující diskusí o budoucnosti společné zemědělské politiky plánované během polského mandátu. Dalším záměrem Polska v rámci této kapitoly je posílit společnou bezpečnostní a obrannou politiku.

Evropa otevřená

V pořadí poslední strategickou oblastí definovanou polským předsednictvím je „Evropa těžící z otevřenosti“, v rámci které budou Poláci usilovat o posílení pozice EU na mezinárodním poli. V aktivní roli EU za jejími hranicemi vidí Polsko pozitivní dopad na ekonomiku EU.

V rámci vztahů se třetími zeměmi je velkou prioritou Východní partnerství, dále pak jižní sousedství EU a Evropská politika sousedství. Pokud jde o Východní partnerství, ambicí Polska je uzavřít asociační dohody a vytvořit oblasti volného obchodu, a to zejména s Ukrajinou a Moldavskem. Ve světle událostí v severní Africe bude polské předsednictví usilovat o spolupráci s těmito zeměmi založené na partnerství, podpoře demokratických transformací a budování moderních státních struktur.

V oblasti rozšíření je záměrem podpis přístupové smlouvy s Chorvatskem, a dále pokračování diskusí o rozšíření Turecka a Islandu, či podpora aspirací zemí Západního Balkánu. Velkou ambicí je ustavení nového rámce spolupráce mezi EU a Ruskem. Polsko bude také pokračovat v úsilí o definování konzistentního a jasného hlasu EU na mezinárodních fórech a konferencích.

 

Další informace: