SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ČR dostane miliony na propagaci zemědělských produktů

Kdy: 13.06.2012, Kde: Brusel

Evropská komise schválila dva české programy v celkové výši 2,85 milionu eur.

Přes 1,4 milionu eur (cca 36,5 milionu korun) navíc dostane Česká republika v příštích třech letech z evropské pokladny na propagaci zemědělských produktů. Evropská komise totiž 13. června 2012 schválila dva české návrhy na propagaci zemědělských produktů.

V obou případech jde o programy na plné tříleté období. Jejich celkový rozpočet dosahuje přes 2,85 milionu eur (asi 73 milionů Kč), z čehož polovina bude kryta z prostředků Evropské unie.

Prvním z nich je propagační kampaň zaměřená na zvýšení spotřebitelského povědomí o evropských známkách kvality zemědělských produktů – tedy chráněné zeměpisné označení, chráněné označení původu a zaručená tradiční specialita. Těch má ČR registrovanou celou řadu. Navrhující organizací je Potravinářská komora ČR a cílovými zeměmi pro tento program jsou ČR a Slovensko. Program může celkově využít rozpočtové prostředky ve výši 2,2 milionu eur.

Druhým programem je pak propagační kampaň zaměřená na zvýšení spotřeby řepkového oleje, kterou předložil Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, zaměřená tentokrát pouze na spotřebitele v ČR. Celkový plánovaný rozpočet pro tento program činí 652 tisíc eur.

Schválením těchto programů pokračuje ČR jako jedna z neúspěšnějších nových členských zemí v dobré práci při využívání dostupných finančních prostředků Unie na tyto účely. Z již uskutečněných programů lze zmínit např. programy na propagaci mléka, medu či biopotravin.

Informační a propagační politika je součástí Společné zemědělské politiky EU. Jejím cílem je informovat spotřebitele v Evropě i mimo ni o kvalitě evropské produkce, vysokých normách jakosti a přidané hodnotě. Rovněž má za cíl vytvářet lepší image evropských zemědělských produktů, stimulovat spotřebu a pronikat na nové trhy. Základním nástrojem jsou programy generické reklamy navrhované odvětvovými profesními organizacemi a schvalované příslušnými vnitrostátními orgány. Evropská komise následně vybírá ty, jež odpovídají kritériím stanoveným v příslušné legislativě. Spolufinancování těchto programů je třístranné, přičemž maximální příspěvek Unie činí 50 %, minimální příspěvek profesních organizací 20 % a zbytek připadá na příslušné členské státy. Roční rozpočet přidělený na propagační opatření představuje přibližně 50 milionů eur, z čehož zhruba čtvrtina připadá na vnější trh.

V návaznosti na reformu Společné zemědělské politiky prochází revizí i informační a propagační politika, o které jsme blíže informovali na stránkách Stálého zastoupení.

Foto: EK