SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ČR rozšířila koalici na podporu sladkovodního rybářství

Kdy: 14.04.2011, Kde: Lucemburk

Ministr zemědělství Ivan Fuksa inicioval diskusi na téma podpory sladkovodní akvakultury v rámci nadcházející reformy Společné rybářské politiky.

Diskuse o deklaraci vnitrozemských států o budoucí roli sladkovodní akvakultury a vnitrozemského rybolovu v rámci reformy Společné rybářské politiky, zařazené na program Rady pro zemědělství a rybářství v Lucemburku ve čtvrtek 14. dubna 2011 na žádost České republiky, zcela přehlušila diskusi o možném směřování režimu řízení intenzity rybolovu. Podporu deklaraci pěti vnitrozemských států (ČR, Lucembursko, Maďarsko, Rakousko, Slovensko) aktivně vyjádřilo dalších čtrnáct členských států provozujících mořský rybolov, a to včetně rybolovných velmocí jako je Francie, Španělsko nebo Řecko.

Cílem této iniciativy bylo upozornit na doposud opomíjenou roli akvakultury v rámci rybářské politiky. „Vzhledem k současné situaci, kdy se nejen v rámci EU, ale i celosvětově stále zmenšují populace mořských ryb a ostatních mořských živočichů, je třeba, aby Evropská unie vybudovala rozumnou strategii udržitelného a odpovědného rybářství. Sladkovodní akvakultura v ní bude hrát velmi významnou roli, a to právě jako obnovitelný zdroj rybího masa za ubývající zásoby mořských živočichů a jako konkurent stále rostoucích dovozů,“ uvedl ministr Fuksa.

Komisařka pro námořní záležitosti Maria Damanaki ve své reakci uvítala iniciativu České republiky, zejména pak její vhodné načasování před dlouho očekávaným zveřejněním reformní legislativy, jež se očekává v červenci. Komisařka dále ujistila ministry, že akvakultura bude tvořit samostatnou kapitolu v rámci budoucí Společné rybářské politiky, a to včetně adekvátního podílu financování, neboť, jak sama uvedla, „akvakultura je sektor budoucnosti“.

Damanaki se vyjádřila také k palčivé otázce pro všechny evropské rybáře, tedy kormoránům, kterou bude aktivně řešit ve spolupráci s komisařem pro životní prostředí Janezem Potočnikem.

Z rybolovných otázek si ministři dále vyměnily názory na budoucím směřování řízení intenzity rybolovu v západních vodách.

Ze zemědělské agendy byla důležitým bodem jednání ministrů revize tzv. Politiky kvality zemědělských produktů, ze které vyplynula silná podpora zavedení unijního označování produktů z horských oblastí. Naopak k otázce stanovení rámce pro označování produktů místního hospodaření (navržené označení „produkt z mojí farmy“) zůstaly názory ministrů rozděleny. Diskuse budou dále probíhat i s Evropským parlamentem.

Foto: Wikimedia Commons