SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rekonstrukce lanovky na Sněžku má zelenou

Kdy: 29.09.2010, Kde: Brusel

Podle Evropské komise není dotace ve výši 250 milionů korun nedovolenou státní pomocí.

Plánovaný příspěvek ve výši zhruba 250 milionů Kč z prostředků regionálního operačního programu regionu Severovýchod na projekt rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku má zelenou. Evropská komise totiž ve středu 29. září 2010 rozhodla, že uvedená částka nepředstavuje státní podporu narušující soutěž podniků na vnitřním trhu, která je v Evropské unii obecně zakázána. Komise konstatovala, že vzhledem k přísným omezením komerčních aktivit a výstavby alternativních dopravních zařízení v prostředí národních parků na české i polské straně není služba dopravy na vrchol hory předmětem konkurence a dotace tudíž nebude mít dopad na obchod mezi členskými státy EU.

Lanová dráha na Sněžku je v provozu již přes 60 let a plní nezbytně důležitou funkci základní obsluhy vrcholu hory. Slouží především k přepravě turistů a nahrazuje tak z české strany chybějící kvalitní přístupovou cestu. Dále poskytuje zázemí a rychlý přístup na vrchol Sněžky horské službě a složkám integrovaného záchranného systému. Vzhledem k tomu, že vrchol hory není napojen na vodovodní infrastrukturu ani odkanalizován, slouží lanovka také k přepravě pitné a užitkové vody, jakož i odvozu odpadu a splašků.

Lanovka v uplynulých letech jasně prokázala svůj významný přínos k ochraně jedinečné přírodní lokality, v níž se nachází, a to zejména odlehčením  tras vedoucích na vrchol hory a bezpečnou a rychlou přepravou materiálu šetrnou k životnímu prostředí. Rekonstrukcí a instalací dokonalejší technologie budou tyto funkce významně posíleny. Nová lanová dráha bude používat čtyřmístné uzavřené kabiny vhodné pro zdravotně postižené osoby a zvláštní nákladní kabiny používané pro údržbu a dopravu zásob. Rekonstruovány budou i jednotlivé stanice lanovky.

Současné dosluhující zařízení lanové dráhy navíc znamená pro životní prostředí Krkonošského národního parku aktuální riziko spojené s hrozbou vzniku staré ekologické zátěže, jejíž likvidace by byla kvůli neexistenci přístupové komunikace pro těžkou techniku organizačně i finančně velmi náročná. Bez provedení rozsáhlé rekonstrukce by byl provoz lanové dráhy na Sněžku do několika let zcela ukončen. Výstavba jakékoliv jinak situované lanové dráhy je přitom v dané lokalitě zcela vyloučena.

Příjemcem dotace bude obec Pec pod Sněžkou, která je vlastníkem lanové dráhy, přičemž provozovatel obnovené lanovky bude vybrán v koncesním řízení. Zahájení provozu rekonstruované lanové dráhy je předběžně plánováno na polovinu roku 2013.

Foto: Pec pod Sněžkou