SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Důraz na spolupráci škol a podniků roste

Kdy: 24.03.2010 - 25.03.2010, Kde: Brusel

Výuka má více odrážet reálné potřeby žáků a studentů po dokončení studia.

Diskuse o spolupráci škol a podniků v Evropské unii nabývá na síle. Důkazem je i fórum, které se této otázce věnovalo ve dnech 24. a 25. března 2010 v Bruselu. Setkání navázalo na úspěšnou iniciativu Evropské komise o spolupráci univerzit a byznysu.

Zástupci všech zúčastněných aktérů měli díky setkání možnost vyměnit si dosavadní zkušenosti. Fórum ovšem hlavně prokázalo, že v této oblasti došlo v celé EU k až překvapivě velkému počtu aktivit. Proto bude jedním z dopadů fóra i snaha dosavadní činnost více analyzovat a poučit se z ní. Mnoho příspěvků se věnovalo roli podnikatelského ducha a jeho zapojení do učebních plánů vzdělávacích institucí.

Spolupráce by měla vést ke zlepšení výuky na školách, k zvýšení motivace žáků, učitelů i rodičů, protože výuka by měla více odrážet reálné potřeby žáků po dokončení školy. Současně by takové propojení mělo vést k snadnějšímu předávání klíčových kompetencí žákům a studentům.

Podle účastníků setkání si školy již dávno nemohou dovolit luxus života v izolaci. Mají se stále více stávat společenstvím vedoucím občany nejen ke vzdělání a k informacím, ale i k dovednostem důležitým pro uplatnění v praxi. Do tohoto společenství se musí zapojit celá společnost. Evropská komise doufá, že díky spolupráci v oblasti vzdělávání bude tento proces efektivnější a rychlejší, než by tomu bylo pouze v rámci jednotlivých členských států EU.

Česká republika nestojí mimo toto dění. Jedním z mnoha příkladů je Masarykova univerzita v Brně, jež se zapojila do projektu ECOLAB. Ten vypracoval výukové moduly pro druhý stupeň ZŠ a SŠ pro předměty ekonomického charakteru.

Foto: Evropská komise