SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU bude efektivněji bojovat proti obchodu s drogami

Kdy: 23.04.2010, Kde: Lucemburk

Nový protidrogový pakt se zaměří na mezinárodní obchod s heroinem a kokainem.

Evropská unie bude mít novou dohodu, která jí umožní efektivněji bojovat proti nelegálnímu obchodu s drogami na mezinárodní úrovni. Členské státy EU se již dohodly na takzvaném Evropském paktu boje proti mezinárodnímu obchodu s drogami. Formálně jej měli schválit ministři vnitra EU na svém zasedání v pátek 23. dubna 2010, z technických důvodů mu ale dají zelenou až na některé z dalších schůzek.

Mezinárodní obchod s drogami je dlouhodobě zdrojem vysokých příjmů pro osoby zapojené do organizované trestné činnosti. Nová strategie vychází z faktu, že obchod s drogami je mezinárodním fenoménem a že opatření přijímaná pouze na úrovni členských států jsou málo účinná. Proto je třeba hledat společná řešení.

V první fázi se EU zaměří na boj proti obchodu s kokainem a heroinem, jejichž  užívání v některých členských státech Unie v posledním desetiletí narůstá. Například počet uživatelů kokainu v EU je odhadován na čtyři miliony.

Vzhledem k rozdílné zeměpisné poloze, množství zdrojů a intenzitě hrozeb je jedním z principů paktu tzv. „rozdělení úkolů“, kdy se členské státy EU mohou spojit a společně se zaměřit na oblast, která je pro ně prioritní a jsou pro ní nejlépe vybaveny. Zároveň jim to umožní těžit z opatření přijatých jejich partnery v rámci boje proti obchodování s jinými druhy drog.

Za klíčové je považováno prohloubení spolupráce se třetími zeměmi, zejména se státy původu a tranzitu a mezinárodními organizacemi jako jsou Interpol nebo Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC). V případě kokainu se tak pozornost EU zaměří na oblast střední a jižní Ameriky jako na země původu a na východní Afriku jako na tranzitní region. Kromě technické podpory plánuje EU v těchto oblastech posílit výměnu strategických a zpravodajských informací. Kromě využití misí EU a bilaterálních kontaktů členských států bude Unie ve východní Africe využívat i svých regionálních center v Dakaru (Senegal) a Akře (Ghana). Nezastupitelnou roli zde bude hrát i Evropský policejní úřad (Europol), který na základě získaný informací zpracuje strategické analýzy .

V případě boje proti obchodu s heroinem dojde ke zintenzivnění výměny informací mezi styčnými důstojníky členských států v balkánském regionu a současně se počítá s úzkou spoluprácí s regionálními centry „policejní“ spolupráce SECI/SELEC v Bukurešti (Rumunsko) pro Balkán a CARRIC v Almaty (Kazachstán) pro region střední Asie. Z konkrétních opatření se ve spolupráci se třetími zeměmi plánuje například kontrolované sledování zásilek umožňující odhalení nejen dealerů, ale i dalších osob zapojených do obchodu s drogami, využívání tajných detektivů, případně  i společného vyšetřování.

Další oblastí, které se drogový pakt věnuje, je boj proti výnosům z trestné činnosti. Konfiskace těchto výnosů je efektivní formou boje organizovanému zločinu a zasahuje ho v jeho nejzranitelnějším místě. Výnosy z prodeje nelegálních drog v EU se odhadují ročně na 100 bilionů eur.

Unie chce v této oblasti posílit nástroje vedoucí k identifikaci výnosů pocházejících z trestné činnosti jak v rámci EU, tak i ve třetích státech. Dojde k prohloubení spolupráce mezi orgány zabývajícími se vyšetřováním praní špinavých peněz a Europolem. Eurojust, tedy orgán EU zodpovědný za justiční spolupráci, by měl na základě žádostí členských států pomoci s výkonem rozhodnutí o konfiskaci nebo zajištění výnosů.

Vzhledem k přehledné struktuře a jasně stanoveným úkolům včetně termínů splnění by se Evropský pakt boje proti mezinárodnímu obchodu s drogami do budoucna mohl stát  vzorem pro další iniciativy směřující k potírání obchodu s dalšími druhy drog.

Foto: Wikimedia Commons