SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU chce být vzorem světu v ochraně údajů

Kdy: 25.01.2012, Kde: Brusel

Pravidla ochrany osobních údajů mají projít komplexní reformou. Její návrh představila Evropská komise.

V globalizovaném světě dynamicky se rozvíjejících moderních technologií si lidé postupně zvykli stále častěji sdělovat své osobní údaje. Ať jde o nákup na internetu, rezervaci ubytování nebo třeba zakládání nejrůznějších účtů, lidé pravidelně vyplňují formuláře plné osobních údajů, aniž by často věděli, za jakým účelem mohou být dále zpracovány. Tento fenomén se dále rozvinul s nástupem sociálních sítí a tzv. „cloud computingu“, jehož principem je ukládání souborů a programů na internetu a možnost přístupu k nim odkudkoliv na světě.

Evropská komise na tyto nové výzvy zareagovala ve středu 25. ledna 2012, kdy představila dlouho očekávanou komplexní reformu předpisů k ochraně osobních údajů. Hlavním cílem je zajistit uživatelům kontrolu nad jejich osobními údaji a zavedením jednotných předpisů také snížit náklady pro společnosti.

Nový návrh stanovuje společnostem povinnost získat „výslovný“ souhlas uživatele s každým zpracováním osobních údajů, včetně přesného popisu, za jakým účelem budou zpracovávány. Doposud byl často využíván princip tzv. „předpokládaného“ souhlasu uživatele. Další novinkou je komisařkou Viviane Redingovou velmi propagované „právo být zapomenut“. Zjednodušeně to znamená možnost požádat o vymazání údajů, pokud již neexistuje legitimní důvod pro jejich uchovávání. Může jít například o zrušení profilu na sociální síti. Otázkou je proveditelnost tohoto opatření v případě sdílení údajů třetími stranami, kdy je prakticky nemožné vysledovat další šíření údajů.

Nová právní úprava by také měla zajistit uživatelům lepší přístup k jejich osobním údajům a garantovat jim jejich přenositelnost mezi poskytovateli služeb. Komise si od tohoto kroku slibuje zvýšení konkurence na trhu. Návrh nařízení dále ukládá společnostem (s výjimkou těch menších) jmenovat ochránce osobních údajů, který by vedle dohledu na ochranu údajů měl povinnost v případě závažného narušení ochrany údajů (např. jejich úniku) oznamovat tuto skutečnost neprodleně (ideálně do 24 hodin) národnímu úřadu na ochranu údajů. Sjednocení pravidel napříč EU zajistí také významné úspory společnostem (Komise odhaduje až 2,3 miliardy eur ročně), které současně získají jeden kontaktní úřad pro otázky ochrany osobních údajů a to vždy podle země, ve které má společnost hlavní sídlo.

Součástí balíčku předpisů je i směrnice upravující ochranu údajů v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. Hlavní změnou v této oblasti je skutečnost, že vedle přeshraničního předávání údajů se bude vztahovat i na zpracovávání údajů na národní úrovni.

 

Další informace:

Foto: EK