SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU chce lépe koordinovat boj proti dopingu

Kdy: 21.10.2010 - 22.10.2010, Kde: Antverpy

Ministři zodpovědní za sport se také shodli na podpoře uznávání sportovních kvalifikací.

Belgické předsednictví chce posílit spolupráci členských zemích v rámci Světové antidopingové agentury (WADA). Na neformálním jednání Rady pro sport to prohlásil vlámský ministr sportu Phillipe Muyters. Chce posílit zastoupení EU v orgánech WADA. Ministři členských zemí se navíc shodli na tom, že je třeba zvýšené koordinace při uplatňování pravidel WADA. Míra jejich kodifikace se totiž v členských zemích podle speciální studie značně liší.

Agentura nemá své vlastní kontrolní mechanismy. V boji proti síření a distribuci dopingu musí spoléhat na vlády jednotlivých států. Úkolem agentury je s pomocí expertů připravovat seznamy zakázaných látek. Musí neustále sledovat nové trendy, informace od farmaceutických firem, vyslýchat přistižené atlety a jejich doktory.  

Sport se stal součástí oficiálních kompetencí Evropské unie se začátkem účinnosti Lisabonské smlouvy 1. prosince 2009. "Fakt, že existuje oficiální Rada [ministrů] pro sport, je potvrzením důležitosti této nové kompetence. Rada bude hrát důležitou roli v budoucí spolupráci EU v oblasti sportu," řekl ministr Muyters.

Sport je jednou z priorit belgického předsednictví. Muyters hned na začátku jednání své kolegy ujistil, že současná složitá politická situace v jeho zemi nemá žádný výrazný vliv na belgické předsednictví a to ani v této oblasti, která byla svěřena právě Vlámsku.

Další bodem jejich jednání bylo uznávání sportovních kvalifikací. Od roku 2012 by členské země EU na všech diplomech měly uvádět úroveň tohoto osvědčení v rámci Evropského kvalifikačního rámce, což samozřejmě zahrnuje i sportovní obory. Vzájemným uznáváním se tak absolventům usnadní možnost práce v zahraničí a podpoří se tak volný pohyb pracovníků. Ministři sportu v současné době pracují na adaptaci tohoto rámce ve svých zemích.

Muyters prezentoval výsledky Evropské konference o místních sportovních organizacích, která potvrdila roli sportu v začleňování příslušníku sociálně znevýhodněných skupin do společnosti. V této souvislosti zdůraznil rozvíjení osobních vlastností, jako je smysl pro týmovou hru nebo fair play. Důraz byl položen také na práci odborníků ve sportu, který je oblastí největší účasti dobrovolníků v rámci EU. Rok 2011 je přitom vyhlášen jako Evropský rok dobrovolných aktivit podporujících veřejný život.

Článek vznikl ve spolupráci s Janem Pavcem z FSV UK.

Další informace:

Foto: EK