SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU chce pomoci firmám k zakázkám v zahraničí

Kdy: 06.06.2011 - 02.08.2011, Kde: Brusel

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci s cílem otevřít evropským podnikatelům trhy třetích zemí.

Jak dále otevřít trhy třetích zemí pro evropské podniky, jak vyjasnit pravidla pro přístup uchazečů ze třetích zemí k zakázkám v EU a jak zajistit rovné postavení evropských a neevropských uchazečů při soutěži o zakázky na unijním trhu? To vše jsou otázky, které si klade Evropská komise.

Vyřešit je má nová legislativa, kterou chce navrhnout s cílem zlepšit přístup evropských podniků k veřejným zakázkám mimo Evropskou unii. Před jejím předložením se ovšem ptá podnikatelů a občanů samých, jakou cestou má nejlépe postupovat. Právě proto zahájila veřejnou konzultaci.

Díky novým pravidlům by měla být posílena symetrie vzájemného přístupu EU a třetích zemí k zakázkám na trzích druhé strany. Pro veřejné zadavatele ze zemí EU by tato iniciativa měla přinést vyjasnění právního rámce pro účast uchazečů ze třetích zemí v zadávacích řízeních probíhajících na vnitřním trhu.

Trh veřejných zakázek EU je v současnosti jedním z nejvíce otevřených na světě. Přístup unijních podniků na trhy třetích zemí však často tak snadný není, přičemž situaci ještě zhoršují protekcionistická opatření přijatá v reakci na finanční a hospodářskou krizi. Uchazeči o z členských zemí WTO se tak mohou ucházet o zakázky v zemích EU v hodnotě 321 miliard eur ročně, ale hodnota zakázek přístupných pro zadavatele z EU například v USA či Japonsku činí jen asi desetinu této sumy.

EK proto zveřejnila dotazník, který umožňuje zainteresovaným stranám vyjádřit se k nové politice přístupu na trhy EU s veřejnými zakázkami tak, jak byla oznámena v Aktu o jednotném trhu z dubna 2011. Získané odpovědi přispějí k vytvoření legislativního návrhu, který by měl být  předložen ve druhé polovině roku 2011, a který by měl posloužit jako „páka“ při sjednávání lepšího přístupu na trhy veřejných zakázek obchodních partnerů EU.  To by mělo rovněž přispět k rozšíření příležitostí pro podnikání společností z EU a významně stimulovat konkurenceschopnost evropského průmyslu, vytváření pracovních příležitostí a udržitelného ekonomického růstu.

Hlavním právním rámcem pro vztahy EU se třetími zeměmi v dané oblasti je Dohoda WTO o veřejných zakázkách (Government Procurement Agreement - GPA) a bilaterální smlouvy (například se Švýcarskem, Jižní Koreou a Mexikem). Jednotlivé dohody se liší rozsahem závazků k volnému přístupu na trh a obsahují některé výslovné výjimky z možnosti účasti na zadávacím řízení.

Příspěvky do konzultace je možné zasílat do 2. srpna 2011.

Další informace:

 

Informace o veřejných konzultacích a další informace důležité pro podnikatele zvřejňujeme na webu Stálého zastoupení "EU pro podnikatele".

Foto: EK